Ohjelmistorobotiikka valmistavassa teollisuudessa

Liiketoimintaprosessien automatisointi valmistavassa teollisuudessa parantaa tehokkuutta ja lisää tarkkuutta sekä ajantasaisuutta

h1-bg

Ohjelmistorobotiikan avulla asiakkaidemme hankintafunktion tehokkuus kasvoi ja datan laatu parani toimitusketjun hallinnassa

Valmistavan teollisuuden back office- ja operatiivisissa prosesseissa on hyvin korkea automaatiopotentiaali, vaikka sitä ei olla perinteisesti aina huomioitu. RPA (Robotic Process Automation) lisää merkittävästi tehokkuutta, parantaa tarkkuutta ja asiakaskokemusta sekä luo kustannussäästöjä näissä prosesseissa.

 
Asiakkaamme valmistavan teollisuuden alalla pystyi lyhentämään tavaroiden kuljetusaikaa sekä tarjoamaan ajantasaista dataa varastojensa saatavuudesta logistiikassa ja toimitusketjun hallinnassa.  Toinen asiakkaalle tehty automaatio paransi varastonhallintaa lisäämällä tehokkuutta hankintafunktiossa sekä kehittämällä tilaustoimitusprosessia.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt valmistavan teollisuuden prosesseissa

Datan laatu paranee

Datan laatu ja tarkkuus paranevat kun data on virheettömämpää ja päivittyy nopeammin.

Tuottavuus nousee

RPA nopeuttaa prosesseja sekä lisää tehokkuutta vähentämällä manuaalista työtä.

Parempi asiakaskokemus

Ohjelmistorobotit mahdollistavat nopeamman reagoinnin asiakaspyyntöihin ja paremman asiakasdatan hallinnan.

Kustannussäästöt kasvavat

RPA luo kustannussäästöjä, ja rpa-investoinnit maksaa itsensä takaisin yleensä muutamassa kuukaudessa.

Ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia valmistavassa teollisuudessa

OSTO- JA HANKINTA

LOGISTIIKKA JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA

TUOTANNONSUUNNITTELU

ASIAKASPALVELU

CASE: AUTOMAATIO KANSAINVÄLISEN VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN ORGANISAATION LOGISTIIKASSA JA TOIMITUSKETJUSSA

Monikansallinen valmistavan teollisuuden yritys, jolla on maailmanlaajuinen toimitusketju. 

Yrityksen maailmanlaajuisessa toimitusketjussa lukuisia kontteja saapuu laivalla päivittäin Suomen varastoon. Konttien saapumisaikoja seurataan SAP:issa, mutta viivästyksiä tai muutoksia tarkkoihin päivämääriin tapahtuu säännöllisesti. Näiden muutosten seuraaminen on aikaavievää.

 

Sisua implementoi robotin, joka päivittää muuttuvat saapumispäivämäärät SAP:iin päivittäin. Prosessi oli yksinkertainen automatisoida modulaarisesti, jotta automaatiota voitaisiin laajentaa vastaaviin tehtäviin toimitusketjunhallinnassa. Säännöllinen ja automatisoitu tieto paransi SAP-datan laatua, koska toimitusketjun suunnittelijat pystyivät luottamaan saapumispäivämäärän tarkkuuteen.

Tavaroiden kuljetusajan lyhentäminen ja ajantasaisten varastojen saatavuuden tarjoaminen jakelukeskuksiin ja edelleen jälleenmyyntiin sekä kauppoihin oli tärkeä automatisoinnin tulos.

 

Prosessin automatisointi loi myös HTV-säästöjä, mutta laadulliset parannukset olivat merkittävämpiä tässä tapauksessa.

“Uusi toimintamalli on huomattavasti parempi eikä kukaan halua palata vanhaan työskentelytapaan”

 – Toimitusketjun suunnittelija

CASE: AUTOMAATIO KANSAINVÄLISEN VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN ORGANISAATION HANKINTAFUNKTIOSSA

Monikansallinen Manner-Europpaan keskittynyt valmistavan teollisuuden yritys.

 

RPA nähtiin organisaatiossa hyödyllisenä työkaluna tehokkuuden, laadun ja prosessien läpimenoaikojen parantamisessa organisaation ydin- ja tukiprosesseissa. Yritys valitsi Sisuan kumppanikseen ohjelmistorobotiikan hyötyjen kartoittamiseen, toimintamallin rakentamiseen ja skaalaukseen sekä ohjelmistorobottien kehitykseen ja ylläpitoon.

Toteutettiin automaatio, joka käy päivittäin organisaation järjestelmässä läpi listan nimikkeistä, jotka ovat vaarassa loppua varastosta, ja lähettää vastaaville toimittajille pyynnön aikaistaa toimituksia tai luoda kokonaan uusia toimituksia nimikkeille. Automaation pääpaino on hankintafunktiossa, mutta tulevaisuudessa robotiikkaa halutaan hyödyntää myös muissa funktioissa, kuten tuotannon suunnittelussa ja taloushallinnossa. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on myös kehittää organisaation henkilöstön omaa osaamista yksinkertaisten automaatioiden kehitykseen.

 

Nimikkeiden varastopuutteiden päivittäistarkistus ehkäisee nimikkeiden saatavuuspullonkauloja ja parantaa tuotannon jatkuvuutta. Tarkistusta ei nykyresursseilla olisi ollut mahdollista tehdä manuaalityönä. Automaation avulla tarkistusprosessi saatiin standardisoitua ja 0,8 henkilötyövuotta vapautuu enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.