Ohjelmistorobotiikka HR:ssä ja palkanlaskennassa

Tuo inhimillisyys HR-proseseihin ja aseta työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja kokemukset keskiöön

h1-bg
Automatisoimalla HR-prosesseja asiakkaamme ovat parantaneet työnantajakuvaansa ja työntekijöidensä tyytyväisyyttä

RPA (Robotic Process Automation) HR-osastolla mahdollistaa toistuvan manuaalisen työn automatisoinnin, vapauttaen aikaa haastavampiin tehtäviin, kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja työntekijöiden kokemuksen kehittämiseen.

 

Ohjelmistorobotiikan avulla rutiinipohjaisten tehtävien suorittaminen tehostuu  – työntekijöiden perehdytys saadaan nopeammin käyntiin sekä työntekijöiden poistumiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät hoituu hetkessä. Robotiikka palkanlaskennassa lisää tarkkuutta ja tehokkuutta, kun robotit käsittelevät suuria määriä dataa virheettömästi 24/7. RPA on myös ketterä työkalu, kun dataa on siirrettävä järjestelmästä toiseen.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt HR:ssä ja palkanlaskennassa

Nopeampi työntekijöiden aloitus- & exit-prosessi

HR-asiantuntijat voivat keskittyä talenttien löytämiseen hakemusten skannaamisen sijaan.

Työntekijädatan laatu

Robotit hakevat ja synkronoivat työntekijöiden tietoja eri järjestelmistä.

Säädösten noudattaminen helpottuu

Roboteilla voidaan automatisoida lakisääteinen pakollinen raportointi, esim. työaikaraportointi.

Parempi työnantajakuva

Työantajakuva paranee, kun HR-prosessit toimivat tehokkaasti ja virheettömämmin.

Ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia HR:ssä ja palkanlaskennassa

REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖHALLINTO

PALKKAHALLINTO

TYÖMATKAKIRJANPITO

CASE: AUTOMAATIO SUUREN SÄHKÖYRITYKSEN HR-OSASTOLLA

Erittäin suuri chileläinen sähköalan organisaatio, jolla on yli 7000 työntekijää.

 

Organisaatiolla oli tarve parantaa datansa läpinäkyvyyttä, johon ohjelmistorobotiikka nähtiin lupaavana ratkaisuna. Organisaatiolla oli valtava määrä raakadataa työntekijöidensä työajoista ja ylitöistä, joita työntekijät merkkasivat eri järjestelmiin, jotka eivät kommunikoineet keskenään.

Sisua rakensi organisaatiolle robotin, joka kerää tietoja eri järjestelmistä ja visualisoi tiedot Power BI -raportissa.

 

 

Ennen organisaatiossa raportointi tehtiin manuaalisesti excelissä – nyt robotti korvasi tämän manuaalisen, yksitoikkoisen työn, jonka organisaation työntekijä oli aiemmin tehnyt. Robotin avulla työntekijä pystyi keskittymään arvokkaampaan ja haastavampaan työhön. Sisua myös lisäsä prosessiin uusia datanlähteitä, ja robotin käyttö mahdollisti raporttien päivityksen useammin. Vaikka automaatio loi henkilötyövuosisäästöjä, oli automaation merkittävin vaikutus kuitenkin se, että data oli nyt tarkempaa, läpinäkyvämpää ja ajan tasalla.

KÄYTTÖTAPAUS: AUTOMAATIO JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATION HR-OSASTOLLA

Julkisen sektorin yritys, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita.

 

Yritys halusi automatisoida henkilökorttiotteen haun ja poistaa henkilöstöltä tympeäksi koettua manuaalityötä ja parantaa henkilöstötyyttväisyyttä.

Yrityksessä työskentelee sekä kuukausipalkallisia henkilöitä että keikkatyöläisiä. Kun työntekijä on kuukausipalkallisessa työsuhteessa, hänelle tehdään työsopimus. Keikkatyöläiset tekevät sijaisuuksia lyhyemmissä ja pitemmissä jaksoissa. Työntekijät voivat halutessaan pyytää yritykseltä henkilökorttiotetta, joka pitää sisällään sen, millaisia työsuhteita henkilöllä on milloinkin yrityksessä ollut. Pyynnön pohjalta muodostetaan henkilökorttiote, johon haetaan henkilön yhtäjaksoiset työsuhteet ja kaikki työkeikat, joita yritykselle on tehty. Tulevaisuuden tavoitetilana olisi pystyä pyynnön sijaan tekemään henkilöiden henkilökorttiotteet aina heti työsuhteen päättyessä.

 

 

Henkilöstötyytyväisyys oli tärkeä mittari organisaatiolle, ja automaatiolla oli tarkoitus vapauttaa henkilöstön työaikaa manuaalisesta rutiinityöstä mielekkäämpään ja arvoa tuottavampaan työhön. Yhden henkilökorttiotteen tekeminen vei noin puoli tuntia työaikaa työntekijöiltä.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.