Ohjelmistorobotiikka HR:ssä ja palkanlaskennassa

Tuo inhimillisyys HR-proseseihin ja aseta työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja kokemukset keskiöön

h1-bg

Automatisoimalla HR-prosessejaan asiakkaamme ovat pystyneet parantamaan työnantajakuvaansa ja työntekijöidensä tyytyväisyyttä

RPA (Robotic Process Automation) HR-osastolla mahdollistaa toistuvan manuaalisen työn automatisoinnin, vapauttaen aikaa haastavampiin tehtäviin, kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja työntekijöiden kokemuksen kehittämiseen.

 

Ohjelmistorobotiikan avulla rutiinipohjaisten tehtävien suorittaminen tehostuu  – työntekijöiden perehdytys saadaan nopeammin käyntiin sekä työntekijöiden poistumiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät hoituu hetkessä. Robotiikka palkanlaskennassa lisää tarkkuutta ja tehokkuutta, kun robotit käsittelevät suuria määriä dataa virheettömästi 24/7. RPA on myös ketterä työkalu, kun dataa on siirrettävä järjestelmästä toiseen.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt HR:ssä ja palkanlaskennassa

Nopeampi työntekijöiden aloitus- & exit-prosessi

HR-asiantuntijat voivat keskittyä talenttien löytämiseen hakemusten skannaamisen sijaan.

Työntekijädatan laatu

Robotit hakevat ja synkronoivat työntekijöiden tietoja eri järjestelmistä.

Säädösten noudattaminen helpottuu

Roboteilla voidaan automatisoida lakisääteinen pakollinen raportointi, esim. työaikaraportointi.

Parempi työnantajakuva

Työantajakuva paranee, kun HR-prosessit toimivat tehokkaasti ja virheettömämmin.

Ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia HR:ssä ja palkanlaskennassa

REKRYTOINTI

HENKILÖSTÖHALLINTO

PALKKAHALLINTO

TYÖMATKAKIRJANPITO

CASE: TYÖNTEKIJÖIDEN ALOITUS- JA POISTUMISPROSESSIN AUTOMAATIO

Kansainvälinen IT-yritys, joka tarjoaa asiakkailleen ympäri maailmaa taloushallinnon ohjelmistoratkaisuja.

 

Asiakkaamme halusi tehostaa uuden työntekijän aloitusprosessia. Työntekijän perustaminen sisältää paljon toistuvaa ja aikaavievää rutiinityötä, joka oli luonnollista automatisoida. Myöhemmin automaatioon lisättiin myös lähtevän työntekijän poistaminen.

Robotti käy lisäämässä uudet työntekijät yrityksen eri järjestelmiin. Työntekijälle lisätään roolin mukaiset oikeudet ja tilataan kulkukortit. Lisäksi työntekijälle luodaan tarvittavat tunnukset eri järjestelmiin.

 

Yritykseltä poistuvalta työntekijältä poistetaan hänen oikeudet järjestelmiin sekä eri tunnukset. Esihenkilöille lähetetään myös muistutus työntekijän poistumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

 

Automaatiota ajetaan päivittäin ajastetusti. Robotti saa lähtödatansa esihenkilöiltä, jotka lähettävät robotille tiedot uusista ja poistuvista työntekijöistä. 

 

Automaatiolla saavutettiin useita eri hyötyjä sekä käyttäjien että työntekijöiden osalta. Automatisoinnin jälkeen saatiin karsittua tehotonta rutiinityötä, mikä paransi esihenkilöiden tyytyväisyyttä. Työntekijöiden suuntaan automaatio tehosti prosessia, eikä tunnuksia tai käyttöoikeuksia tarvinnut enää odotella. Organisaation kannalta automaatio paransi riskienhallintaa, kun vanhojen työntekijöiden oikeudet poistettiin heti heidän lähdettyä. Automaatio loi myös suoria säästöjä, kun käyttämättömiä lisenssejä ei enää jäänyt vanhoille työntekijöille.

CASE: AUTOMAATIO SUUREN SÄHKÖYRITYKSEN HR-OSASTOLLA

Erittäin suuri chileläinen sähköalan organisaatio, jolla on yli 7000 työntekijää.

 

Organisaatiolla oli tarve parantaa datansa läpinäkyvyyttä, johon ohjelmistorobotiikka nähtiin lupaavana ratkaisuna. Organisaatiolla oli valtava määrä raakadataa työntekijöidensä työajoista ja ylitöistä, joita työntekijät merkkasivat eri järjestelmiin, jotka eivät kommunikoineet keskenään.

Sisua rakensi organisaatiolle robotin, joka kerää tietoja eri järjestelmistä ja visualisoi tiedot Power BI -raportissa.

 

 

Ennen organisaatiossa raportointi tehtiin manuaalisesti excelissä – nyt robotti korvasi tämän manuaalisen, yksitoikkoisen työn, jonka organisaation työntekijä oli aiemmin tehnyt. Robotin avulla työntekijä pystyi keskittymään arvokkaampaan ja haastavampaan työhön. Sisua myös lisäsä prosessiin uusia datanlähteitä, ja robotin käyttö mahdollisti raporttien päivityksen useammin. Vaikka automaatio loi henkilötyövuosisäästöjä, oli automaation merkittävin vaikutus kuitenkin se, että data oli nyt tarkempaa, läpinäkyvämpää ja ajan tasalla.

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellenne. 

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue lisää mitä ohjelmistorobotiikan sekä tekoälyn saralla tapahtuu.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.