Ohjelmistorobotiikka (RPA) automatisoi rutiinityöt

Ohjelmistorobotiikka eli RPA on teknologia, joka lisää tehokkuutta mahdollistamalla liiketoimintaprosessien automatisoinnin

h1-bg

Ohjelmistorobotiikka vapauttaa liiketoimintasi potentiaalin

RPA (Robotic Process Automation) mahdollistaa manuaalisten ja rutiinipohjaisten tehtävien automatisoinnin liiketoiminnan prosesseissa. Prosessien automatisointi RPA-metodologialla vaatii murto-osan aikaa, rahaa ja vaivaa verrattuna perinteiseen IT-projektiin.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt liiketoiminnalle

Tuottavuus ja kustannussäästöt kasvavat

Parempi laatu ja minimoidut riskit

Parempi asiakaskokemus

Tietoturva ja jäljitettävyys

Työntekijät voivat keskittyä mielekkäämpään työhön

Nopea toteuttaa ja helppo skaalata

Ohjelmistorobotiikan ratkaisut toimialoittain ja funktioittain

Laajan toimialaosaamisen ja liiketoimintaprosessien ymmärtämisen myötä tunnistamme eri toimialojen ja funktioiden työnkulkujen pullonkauloja sekä haasteita. Näin löydämme prosessit, jotka todella kannattaa automatisoida ja joilla on suurin vaikutus liiketoimintaanne.  

RPA on monipuolinen työkalu liiketoimintaprosessien automatisointiin

Ohjelmistorobotit voivat toimia taustalla tai auttaa ihmisiä tietyillä alueilla. Ne voivat myös hallita yhtä tai useampaa prosessia tai tehtävää ja niitä voidaan opettaa priorisoimaan tiettyjä tehtäviä. Ohjelmistorobotit voidaan kouluttaa jopa viikoissa tallentamalla ihmisen suorittamista.

 

ROBOTTI VOI TOIMIA

Kerran vuodessa

Kerran kuukaudessa

Kerran viikossa

Joka yö

Jatkuvasti

Pyynnöstä

ROBOTTI VOI KÄYTTÄÄ

MS Office

WWW

Sähköposti

Sisäiset/ulkoiset ohjelmat

Pilvipalvelut

Ja muita

ROBOTTIA VOI HYÖDYNTÄÄ

Auttamaan toistuvan ja tylsänä pidetyn työn tekemisessä

Tekemättä jääneen työn tekemiseen

Uusiin palveluihin ja mahdollisuuksiin

Ohjelmistorobotit ovat kuin virtuaaliassistantteja, jotka vapauttavat työntekijöiden aikaa yksitoikkoisesta rutiinityöstä arvokkaampiin tehtäviin

Millaisissa liiketoimintaprosesseissa RPA voi auttaa?

Opetamme ohjelmistorobotimme käyttämään organisaatiosi hyödyntämiä järjestelmiä. Ohjelmistorobotit voidaan kouluttaa käyttämään useita järjestelmiä, kuten kirjanpitojärjestelmiä, ERP:iä, datavarastoja, Power BI:tä tai CRM:ää – ja robotit voivat työskennellä useiden eri sovellusten välillä. RPA-metodologia voidaan ottaa käyttöön jo muutamassa viikossa ja se maksaa itsensä yleensä takaisin vuoden sisällä.

1. RAPORTOINTI

Robotti tuottaa rutiiniraportin useasta tietolähteestä ja löytää virheet.

 

2. TIEDOLLA JOHTAMINEN

Robotti tuottaa uudenlaista tietoa esimerkiksi läpimenoajoista ja virheiden määrästä.

 

3. TIEDON ESIKÄSITTELY

Robotti yhdistelee ja rikastaa eri tietolähteiden tietoja.

4. HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Robotti tekee tarkistukset hakemuksen tiedoista ja palauttaa puutteelliset hakemukset.

 

5. TIETOJEN SIIRTÄMINEN ERI JÄRJESTELMISSÄ

Robotti siirtää tietoja eri liiketoimintajärjestelmien välillä tai jakaa tiedot useaan järjestelmään.

 

6. TIETOJEN TALLENTAMINEN

Robotti siirtää tietoja eri tallennuspaikkoihin.

 

Asiakastarinoita
Miten varmistammme, että RPA automaatio tuottaa tuloksia?

Lataa käyttöoppaamme automaation vaikuttavuuden mittaamiseen.

Varaa ilmainen konsultaatio
h1-bg

Kerro meille lisää RPA-tarpeistasi ja mahdollisista käyttötapauksista, niin otamme sinuun pian yhteyttä.