ASIAKASTARINA | ENERGIA-ALA

Digitalisaation edistämistä robotiikan avulla vuodesta 2016 lähtien

Jaa:

Sisua Digital on ollut Elenian digitalisointipartneri vuodesta 2016 lähtien. Jatkuvan yhteistyön tavoitteena on kehittää ja digitalisoida Elenian palveluita sekä sähkömarkkinaprosesseja. Yhteistyön aikana on automatisoitu yli 150 osaprosessia sekä koulutettu Elenialle sisäisiä RPA-resursseja.

Sisua Digitalin ja Elenian yhteistyö käynnistyi vuoden 2016 alussa automaatioprojektilla. Projektissa hyödynnettiin aluksi desktop-automaatiota kahden avainjärjestelmän käyttöönottoprojektissa, jossa tietoa siirrettiin vanhasta SAP-pohjaisesta järjestelmästä uusiin järjestelmiin. Perusteellisen esiselvityksen yhteydessä robotiikan hyödyt tunnistettiin nopeasti ja projektia laajennettiin kattamaan 3 pilotointiprosessia tuottavuuden, prosessien laadun ja läpimenoajan parantamiseksi. Työ toteutettiin jo tässä vaiheessa UiPath-työkalulla ensimmäisten joukossa Suomessa. Pilottiprojektin myötä huomattiin, että robotiikan avulla saadaan nopeasti merkittäviä tuloksia.

 

Ensimmäisen projektin lopputuloksena yksi pilotointiprosesseista vietiin valvottuun tuotantoon. Sisua Digital (silloin Eera) tarjosi Elenian käyttöön RPA-kehittäjäresurssin jatkotöitä ja tuotannon ylläpitoa varten. Tämä johti kahdeksan uuden prosessin robotisointiin, jotka kaikki vietiin onnistuneesti tuotantoon. Elenian Robotti nimettiin tuttavallisemmin Patrikiksi, Tampereen ylpeyden Patrik Laineen mukaan.

Katso yllä olevalta videolta, miten Elenia on käyttänyt automaatiota vuodesta 2016 lähtien. Video on suomeksi ja tekstitetty englanniksi.

Eleniassa halutaan skaalata automaatiota ja kehittää sisäistä robotiikkaosaamista

Automaatiotuotantoa haluttiin onnistuneiden projektien jälkeen alkaa skaalaamaan. Ensimmäisten skaalausten jälkeen vuonna 2018 Elenia päätti panostaa sisäiseen RPA-toimintaan kouluttamalla oman kehittäjän Sisuan tuella. Laajalle skaalautunut robotiikkaohjelma oli nostanut esille tarpeen tiimin sisäisen resurssin kouluttamiseen RPA-tuotannon ylläpitoa ja uusia automaatioita varten. Tässä vaiheessa todettiin vielä 3 uutta automaatiokohdetta, jotka haluttiin kehittää. Sisua Digital ja Elenia sopi uuden tiimiläisen kouluttamisesta, jolloin yhteistyö Elenian sovellusasiantuntija Suvi Laitisen kanssa aloitettiin.

 

Projektin lopputuloksena kolme prosessia automatisoitiin, koulutettiin sisäinen RPA-kehittäjä sekä rakennettiin myös sisäinen tietokantaratkaisu robotiikan lokitietojen tallentamista varten. Nykyinen tuotantoympäristö pyörii yhä tämän ratkaisun päällä. Vuoden 2019 aikana Elenian sisäinen kehittäjä jatkoi automaation skaalaamista, tuplaten tuotannossa pyörivien prosessien määrän kattamaan 30 eri automaatiota. Tähän mennessä tehdyt robotisoinnit ovat vaikuttaneet useisiin Elenian eri liiketoimintoihin – muun muassa asiakaspalvelu, rakennuttaminen- ja projektipalvelu, myynti- ja energiapalvelut, laskutus ja saatavien hallinta, innovaatioprojektit, IT sekä talous ovat hyötyneet automaatiosta. 

 

Käynnissä olevien prosessien ylläpidon lisäksi kehitysputkessa on testiautomaation rakentaminen RobotFramework -teknologiaa käyttäen. Pääasiallisena työkaluna Elenialla on RPA-työssä edelleen UiPath.

Citizen Development -koulutuksilla pyritään saamaan eri liiketoimintayksikköihin RPA-osaajia

Vuonna 2020 Elenia halusi lähteä skaalaamaan RPA-osaamistaan yhä pidemmälle järjestämällä Sisua Digitalin kanssa Citizen Developer -koulutusohjelman, jossa Elenian eri liiketoimintayksikköjen edustajat saavat robotiikan peruskoulutuksen. Eleniassa tuttavallisemmin tunnetun Robotiikan farmijoukkueen tarkoituksena on edistää palveluiden ja prosessien digitalisaatiota sekä kehittää sisäistä toimintaa.

 

Syy koulutusten järjestämiseen oli se, että Elenia totesi nykyisen kehittämisen skaalautuvuuden parantuvan, jos eri osastoista koulutettaisiin RPA-kehittäjiä automatisoimaan tiiminsä pieniä prosesseja sekä lisäämään RPA-tietoisuutta organisaation sisällä. Sisua Digital järjesti ensimmäisen koulutuksen Elenian henkilökunnalle syksyllä 2020. Ohjelmaan valikoitui 20 osallistujaa eri liiketoiminta-alueilta. Vuonna 2023 Elenia järjesti jo toisen Citizen Development -koulutuksen, johon myös osallistui 20 henkilöä. 

Katso yllä olevalta videolta, miten Elenia käyttää Citizen Developmentiä automaation skaalaamiseen. Olemme toimittaneet Elenialle jo kaksi koulutusohjelmaa vuodesta 2020 lähtien.

Elenian tavoite on saada koulutuksiin työntekijöitä mahdollisimman useasta eri liiketoimintayksiköstä, jotta osaamista saadaan levitettyä laajalti. Tämä on onnistunut hyvin ja työntekijöitä on tullut melkein kymmenestä eri tiimistä.

 

Koulutuksen osallistujat jaetaan kahteen ryhmään: agentteihin ja rakentajiin. Agentteja koulutetaan ymmärtämään robotiikkaa, sen käyttökohteita sekä prosessidokumentaatiota ja -määrittelyä. Rakentajille taas opetetaan teknologian käyttöä, robotin rakentamista ja kehittämisen parhaita käytäntöjä. Sisua vastaa rakentajien koulutuksesta.

 

Jaottelun tavoitteena on tarjota monipuolisempia koulutuspalveluita. Kaikilla ei ole teknisiä valmiuksia tai haluja opetella automaatioteknologiaa, mutta haluavat vaikuttaa oman tiimin kehittämiseen. Tämä jaottelu pelaa hyvin yhteen, kun agentit vievät tietoisuutta eteenpäin ja heillä on dokumentoinnin ja määrittelyn taito. Rakentajat saavat osaltaan taas keskittyä vain kehittämiseen. Näin he tukevat toistensa tekemistä ja kaikilla on mahdollisuus oppia ja vaikuttaa.

Useita vuosia kestänyt yhteistyö on sujunut hyvin ja laajentunut ajan myötä

Sisua on tukenut Eleniaa  automaatiomatkan eri vaiheissa: alussa automaatiokohteiden löytämisessä ja rakentamisessa, minkä jälkeen yhteistyö on muovaantunut ja laajentunut. Pitkän yhteistyön aikana on automatisoitu jo yli 150 osaproseessia.

”Yhteistyö Sisua Digitalin kanssa on ollut sujuvaa ja olemme saaneet Sisualta apuja prosessiemme tehostamiseen ja manuaalisen työn vähentämiseen ympäri organisaatiotamme. Sisua Digital on myös ollut apuna Elenian oman sisäisen ohjelmistorobotiikkaosaamisemme kasvattamisessa”, tiivistää Suvi Laitinen.

Kirjoittajat:

Paiju Koivula & Aleksi Hentunen

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ
h1-bg-115x13px

Tomi Tolonen

Solutions Sales Manager

+358405119231

tomi.tolonen@sisuadigital.com 

Mitä automaatiolla saavutettiin

Automaation hyödyt

h1-bg

Tietoa yrityksestä

Elenia

Elenia-konsernin muodostavat energia-alan monipuolisia palveluita tarjoava Elenia Oy ja sähköverkkopalveluita tarjoava Elenia Verkko Oyj. Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö, joka palvelee 430 000 asiakasta. Asiakasyritystensä kautta Elenia palvelee yli miljoonaa energia-alan asiakasta Suomessa.  Edelläkävijänä yritys myös uudistaa sähkömarkkinoita mahdollistamalla uusia teknologia- ja palveluratkaisuja osana energiamurrosta.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä älykäs automaatio voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia muita projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellenne. Ole yhteydessä meihin!

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue lisää mitä Sisualla, ohjelmistorobotiikan sekä tekoälyn saralla tapahtuu.

Ajankohtaista