Yhdistämme robotiikkaa ja tekoälyä luodaksemme yrityksellesi kilpailuetua

Löydetään yhdessä yrityksellesi paras automaatioratkaisu, jolla on suurin vaikutus liiketoimintaanne 

h1-bg

Älykäs automaatio mahdollistaa tehokkaan digitaalisen transformaation

Tarjoamme liiketoimintaprosessien automaatiopalveluita käyttötapausten tunnistamisesta automaatiokehitykseen ja tuotantorobottien ylläpitoon. Todennetun menetelmämme avulla tunnistamme ja analysoimme ohjelmistorobotiikan (RPA), älykkään automaation sekä Low-coden potentiaalin yrityksessänne ja tarjoamme työkaluja automaation vaikutuksen mittaamiseen. 

Älykkään automaation avulla yrityksesi voi keskittyä asioihin, joilla on merkitystä

Autamme yritystäsi siirtymään digitaalisiin prosesseihin, jotka säästävät aikaa ja poistavat yksitoikkoisen rutiinityön sekä antavat yrityksellesi ja työntekijöille mahdollisuuden keskittyä siihen, mikä on liiketoimintanne kannalta tärkeää. 

NEUVONANTO

h1-bg-115x13px

→ Prosessilouhinta automaatiopotentiaalin löytämiseksi

Älykäs automaatio

→ Käyttötapausten analyysi (RPA + AI)

Low-code ratkaisut

Ylimmän johdon neuvonanto

AUTOMAATIO

h1-bg-115x13px

→ Sisuan todennettu lähestymistapa sekä parhaat käytännöt RPA kehittämiselle

→ Hybriditiimi sertifioiduista konsultanteista digitaalisen transformaation eri vaiheisiin

→ Ketterä ja lean prosessien kehittäminen sekä organisaatiokehittäminen

continuous-services-green-2

ELINKAAREN HALLINTA

h1-bg-115x13px

Pilvipohjainen robotiikka-alusta (RaaS)

→ Liiketoimintaprosessien ulkoistuspalvelut (R-BPO)

→ Räätälöidyt on-premise ratkaisut

Koulutus ja mentorointi

Mitä prosessiautomaatiolla saadaan aikaan?

Tuottavuus ja tehokkuus nousevat

Parempi asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys

Tulot ja kustannussäästöt kasvavat

Työn laatu ja riskienhallinta paranevat

Ymmärrämme toimialakohtaiset haasteet

Laajan toimialaosaamisen ja liiketoimintaprosessien ymmärtämisen myötä tunnistamme eri toimialojen ja funktioiden työnkulkujen pullonkauloja sekä haasteita. Näin löydämme prosessit, jotka todella kannattaa automatisoida ja joilla on suurin vaikutus liiketoimintaanne.  

Miten varmistamme, että automaatio tuottaa tuloksia?

Lataa käyttöoppaamme automaation vaikuttavuuden mittaamiseen.

Missiomme on tehdä työstä inhimillisempää

Haluamme palauttaa luovan ja inspiroivan työn takaisin työntekijöillesi. Monotoninen, rutiinipohjainen työ kuuluu luonteeltaan robotille – ei ihmisille. 

 

Pientä lisäarvoa tuottavien tehtävien automatisointi vapauttaa työntekijät tekemään mielekästä ja arvokkaampaa työtä. Se tukee myös henkilöstön ammatillista kasvua.

Asiakastarinoita
Kuinka saamme aikaan vaikuttavaa automaatiota?

Olemme kehittäneet menetelmäämme vuodesta 2014 lähtien sadoissa projekteissa eri markkinoilla, toimialoilla ja liiketoiminnoissa. Lähestymme jokaista tapausta käytännöllisesti tunnistaaksemme mahdollisuudet liiketoimintaprosessien automaatioon ja analysoimme ohjelmistorobotiikan tai tekoälyn soveltuvuutta ydintarpeen ratkaisemiseen. Prosessitason KPI:t ohjaavat priorisointia, toteutusta ja ylläpitoa. Operointi- ja ylläpitovaiheen aikana on myös tärkeää seurata analytiikkaa ja robotin suorituskykyä sekä mitata odotettujen hyötyjen toteutumista.

1. KÄYTTÖTAPAUSTEN TUNNISTAMINEN

Käytämme Sisuan prosessianalyysiä työkaluna tapausten tunnistamiseen. Tuloksena syntyy kokonaiskuva mahdollisista automaatiokohteista.

 

2. KÄYTTÖTAPAUKSEN LISÄARVO JA VAIKUTTAVUUSMITTARIT

Käyttötapauksille pyritään määrittämään mitattavat KPI:t ja erityisesti pintautetaan vaikuttavuusmittarit, ei ainoastaan toiminnan mittarit vaan tulosten mittarit.Valitsemme lupaavimmat käyttötapaukset syväanalyysiä varten ja määrittelemme käyttötapauksen elinkaaren lisäarvon ja kokonaisvaikutuksen tuloskorttiin.

 

3. PRIORISOITU AUTOMATIOPUTKI

Priorisoimme parhaimmat käyttötapaukset vertaamalla niiden kokonaisvaikutuksia automaation kehitystyön haastavuuteen. Tästä saamme älykkään automaation etenemissuunnitelman.

Laadukas toteutus alkaa dokumentoinnista, joka pitää sisällään työnkulun vaiheet järjestelmien ja organisaatiotoimintojen osalta, sekä prosessin nykytilan että tulevalle automaatiolle asetetut tavoitteet, jotta voimme monitoroida ja todentaa onnistuneen toteutuksen.

 

5. YLLÄPITO JA VAIKUTTAVUUDEN MITTAMINEN
Automaatioita ohjataan ja monitoroidaan etänä Sisuan Robotics as a Service (RaaS) -pilvialustalta. Toteutetun vaikuttavuusmittariston perusteella syntyy automaattisesti standardiraportit, joilla saadaan läpinäkyvyys automaation performanssiin. Uskomme jatkuvaan tulosten mittaamiseen ja iteratiiviseen automaation kehittämiseen ja laajentamiseen.

 

Emme vain rakenna ohjelmistorobotteja – ratkaisumme luovat pysyvää kilpailuetua

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Selvitetään yhdessä, miten automaatio voi auttaa yritystäsi.

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue mitä Sisualla, robotiikan sekä tekoälyn saralla tapahtuu.

Ryhdytään yhdessä kehittämään yrityksesi digitalisaatiota älykkäällä automaatiolla