Ohjelmistorobotiikka kiinteistö- ja vuokrausalalla

RPA (Robotic Process Automation) parantaa tuottavuutta kiinteistöhuollon, asumispalvelujen ja talousosaston prosesseissa

h1-bg

Asiakkaamme kiinteistö- ja vuokrausalalla paransivat asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuuttaan sekä vähensivät avoimien saatavien määrää

Ohjelmistorobotiikan avulla asiakkaamme kiinteistöalalla onnistui puolittamaan asuntohakemusten käsittelyajat ruuhkahuipun aikana, kun asensimme ohjelmistorobotit esikäsittelemään hakemukset. Ohjelmistorobotit nopeuttivat hakemusten käsittelyä merkittävästi ja lisäksi ne vapauttivat asiakaspalvelijoiden työaikaa arvokkaampaan työhön.

Toinen asiakkaamme taas halusi tehostaa ja kehittää asiakaspalveluaan sekä luoda uuden palvelumuodon robotiikan avulla, mikä paransi asiakaskokemusta ja loi kustannussäästöjä. Automaation sivutuloksena myös saatavien määrä väheni, mistä hyötyi lisäksi yrityksen talousosasto. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyt kiinteistö- ja vuokrausalalla

Parempi asiakaskokemus

Robotiikka tehostaa asiakaspalvelua ja digitaalisten palveluiden kehitys lisää asiakastyytyväisyyttä.

Työn tuottavuuden nousu

Ohjelmistorobotit lyhentävät prosessien läpimenoaikaa käsittelemällä dataa virheettömästi 24/7.

Henkilöstötyytyväisyyden lisääntyminen

Työntekijät voivat keskittyä enemmän arvoa tuottavaan, mielekkäämpään työhön rutiinitöiden sijaan.

Korkeammat kustannussäästöt

Ohjelmistorobotiikka luo kustannussäästöjä ja investoinnit usein maksavat itsensä takaisin muutamssa kuukaudessa.

Ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia kiinteistöhuollossa ja isännöinnissä

KIINTEISTÖHUOLTOYHTIÖT

KIINTEISTÖKUSTANNUKSET JA RAPORTOINTI

MUITA RUTIINEJA

Ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia asiakas- ja asumispalvelussa

ASUNTOHAKEMUKSET

ASUKASKOMMUNIKAATIO

IRTISANOMISET JA VAIHDOT

MUITA RUTIINEJA

Asiakastarinoita kiinteistö- ja vuokrausalalta

Y-Säätiö halusi lanseerata tekstiviestimuistutuspalvelun asiakaskokemuksen ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi.

Hoas värväsi ohjelmistorobotin huolehtimaan hakemusten esikäsittelyn. Robotti on vapauttanut asiakaspalvelun työaikaa ja nopeuttanut hakemusten käsittelyä.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.