Ohjelmistorobotiikka julkishallinnossa

Prosessien digitalisointi parantaa tuottavuutta ja palvelujen laatua julkishallinnossa

h1-bg

Ohjelmistorobotiikka laskee operatiivisia kustannuksia parantaen samalla laatua ja kasvattaen tehokkuutta julkishallinnon prosesseissa

Automatisoimalla hallinnollisia tehtäviä julkisen sektorin organisaatiot parantavat tuottavuuttaan, vapauttavat työntekijöiden aikaa asiakasvuorovaikutukseen ja pystyvät palvelemaan kansalaisia paremmin. Asiakaskokemuksen parantamisen lisäksi RPA (Robotic Process Automation) mahdollistaa operatiivisten kustannusten laskemisen julkisen sektorin palveluissa. RPA on myös tietoturvallinen ratkaisu, joka on helppo integroida julkishallinnon Legacy-järjestelmiin.

 

Julkisen sektorin kyky hyödyntää teknologiaa kriisitilanteiden aikana on viime aikoina tullut elintärkeäksi. RPA lieventää painetta työmäärän moninkertaistuessa tai työntekijäkapasiteetin vähentyessä, ja varmistaa operatiivisen jatkuvuuden hoitamalla kasautuvia työmääriä. RPA on ketterä työkalu, joka on helppo ja nopea ottaa käyttöön ja skaalata olosuhteiden muuttuessa nopeasti.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt julkishallinnossa

Ohjelmistorobotit toimivat kaikissa järjestelmissä

Ohjelmistorobotit työskentelevät mm. Excelin, selainten, sähköpostin, tietokantojen sekä eri sovellusten kanssa.

Nopea ja helppo toteuttaa, kehittää ja skaalata

Ohjelmistorobotit koulutetaan nopeasti ja automaatioita voidaan skaalata kustannustehokkaasti.

Parempi asiakaskokemus

Robotit mahdollistavat nopeamman reagoinnin palvelupyyntöihin.

Operatiivisen tehokkuuden varmistaminen

Robotit lyhentävät prosessien läpimenoaikaa työskentelemällä virheettömästi ja väsymättä 24/7.

Ohjelmistorobotiikan käyttötapauksia julkishallinnossa

ASIAKASPALVELU

OSTO- JA HANKINTATOIMI

TALOUS

HR & PALKKAHALLINTO

Asiakkaitamme julkiselta sektorilta

Asiakastarinoita julkiselta sektorilta

Tuotannon ylläpidon ulkoistaminen on kustannustehokasta ja ETK saa tukea sekä parhaita käytäntöjä automaatioiden kehittämiseen Sisuan asiantuntijoilta.

KÄYTTÖTAPAUS: AUTOMAATIO JULKISEN SEKTORIN ORGANISAATION HR-OSASTOLLA

Julkisen sektorin yritys, joka tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluita.

 

Yritys halusi automatisoida henkilökorttiotteen haun ja poistaa henkilöstöltä tympeäksi koettua manuaalityötä ja parantaa henkilöstötyyttväisyyttä.

Yrityksessä työskentelee sekä kuukausipalkallisia henkilöitä että keikkatyöläisiä. Kun työntekijä on kuukausipalkallisessa työsuhteessa, hänelle tehdään työsopimus. Keikkatyöläiset tekevät sijaisuuksia lyhyemmissä ja pitemmissä jaksoissa. Työntekijät voivat halutessaan pyytää yritykseltä henkilökorttiotetta, joka pitää sisällään sen, millaisia työsuhteita henkilöllä on milloinkin yrityksessä ollut. Pyynnön pohjalta muodostetaan henkilökorttiote, johon haetaan henkilön yhtäjaksoiset työsuhteet ja kaikki työkeikat, joita yritykselle on tehty. Tulevaisuuden tavoitetilana olisi pystyä pyynnön sijaan tekemään henkilöiden henkilökorttiotteet aina heti työsuhteen päättyessä.

 

 

Henkilöstötyytyväisyys oli tärkeä mittari organisaatiolle, ja automaatiolla oli tarkoitus vapauttaa henkilöstön työaikaa manuaalisesta rutiinityöstä mielekkäämpään ja arvoa tuottavampaan työhön. Yhden henkilökorttiotteen tekeminen vei noin puoli tuntia työaikaa työntekijöiltä.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda organisaatiollesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu.