Ohjelmistorobotiikka osto- ja hankintatoimessa

RPA (Robotic Process Automation) ajaa tehokkuutta, laatua ja suoritusnopeutta hankinnassa

h1-bg

Ohjelmistorobotiikan avulla asiakkaamme vähensi tuotepuutteita ja paransi hankintafunktion tehokkuutta

RPA osto- ja hankintatoimessa parantaa laatua, läpinäkyvyyttä, oikea-aikaisuutta sekä lisää nopeutta prosesseissa. Se mahdollistaa tehokkaamman operatiivisen ostamisen, varmistaa saatavuuden varastossa sekä ja hyvän toimittajasuhteiden johtamisen.

 

Automatisoimalla prosessin asiakkaamme hankintafunktiossa pystyimme parantamaan varastonhallintaa sekä luomaan kustannussäästöjä. Automaation tuloksena tuotepuutteiden määrä väheni sekä komponenttien saatavuus parani, mikä myös poisti pullonkauloja tuotannosta. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyt osto- ja hankintatoimessa

Datan laatu paranee

Datan laatu ja tarkkuus paranevat kun data on virheettömämpää ja päivittyy nopeammin.

Prosessien läpinäkyvyys ja yhtenäistyminen

Robotiikka tuo läpinäkyvyyttä prosesseihin, havaitsee poikkeuksia sekä yhtenäistää dataa ja toimintatapoja.

Tuottavuus kasvaa

Robotit tehostavat toimintaa käsittelemällä, muuttamalla ja siirtämällä dataa nopeasti järjestelmien välillä.

Kustannussäästöt lisääntyvät

RPA luo suoria kulusäästöjä, ja rpa-investoinnit maksaa itsensä takaisin yleensä muutamassa kuukaudessa.

Ohjelmistorobotiikan käyttökohteita osto- ja hankintatoimessa

KYSYNTÄSUUNNITTELU & STR

TOIMITTAJASUHTEIDEN JOHTAMINEN

HANKINNAN TUKI

OPERATIIVINEN OSTOTOIMINTA

OSTOTOIMEN HALLINOLLISET TYÖT

MYYNTILASKUJEN RESKONTRA & MUUT

CASE: AUTOMAATIO KANSAINVÄLISESSÄ VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN ORGANISAATIOSSA

Monikansallinen Manner-Europpaan keskittynyt valmistavan teollisuuden yritys.

 

RPA nähtiin organisaatiossa hyödyllisenä työkaluna tehokkuuden, laadun ja prosessien läpimenoaikojen parantamisessa organisaation ydin- ja tukiprosesseissa. Yritys valitsi Sisuan kumppanikseen ohjelmistorobotiikan hyötyjen kartoittamiseen, toimintamallin rakentamiseen ja skaalaukseen sekä ohjelmistorobottien kehitykseen ja ylläpitoon.

Toteutettiin automaatio, joka käy päivittäin organisaation järjestelmässä läpi listan nimikkeistä, jotka ovat vaarassa loppua varastosta, ja lähettää vastaaville toimittajille pyynnön aikaistaa toimituksia tai luoda kokonaan uusia toimituksia nimikkeille. Automaation pääpaino on hankintafunktiossa, mutta tulevaisuudessa robotiikkaa halutaan hyödyntää myös muissa funktioissa, kuten tuotannon suunnittelussa ja taloushallinnossa. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on myös kehittää organisaation henkilöstön omaa osaamista yksinkertaisten automaatioiden kehitykseen.

 

Nimikkeiden varastopuutteiden päivittäistarkistus ehkäisee nimikkeiden saatavuuspullonkauloja ja parantaa tuotannon jatkuvuutta. Tarkistusta ei nykyresursseilla olisi ollut mahdollista tehdä manuaalityönä. Automaation avulla tarkistusprosessi saatiin standardisoitua ja 0,8 henkilötyövuotta vapautuu enemmän arvoa tuottaviin tehtäviin.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.