RPA trong tìm nguồn cung ứng và mua sắm

RPA (Tự động hóa quy trình sử dụng robot) tăng cường hiệu quả, chất lượng và tốc độ thực hiện trong Tìm nguồn cung ứng và mua sắm

h1-bg

RPA nâng cao hiệu quả đặt hàng và tìm nguồn cung ứng của khách hàng

RPA trong tìm nguồn cung ứng & mua sắm cải thiện chất lượng quy trình và tính minh bạch, kịp thời và tăng tốc độ. Nó cho phép mua sắm tốt hơn, quản lý nguồn hàng và nhà cung cấp.

 

Tự động hóa các quy trình của khách hàng trong việc tìm nguồn cung ứng dẫn đến cải thiện quản lý hàng tồn kho và tiết kiệm chi phí. Họ đã có thể giảm số lượng mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt và đảm bảo tính sẵn có thành phần tốt hơn, điều này cũng làm giảm tắc nghẽn trong sản xuất.

Lợi ích của RPA trong tìm nguồn cung ứng và mua sắm

Cải thiện chất lượng dữ liệu

Chất lượng và độ chính xác được cải thiện khi dữ liệu được cập nhật nhanh hơn và không có lỗi.

Quy trình minh bạch và tiêu chuẩn hóa

RPA tạo ra sự minh bạch trong các quy trình, phát hiện các ngoại lệ và hài hòa các thủ tục và thông tin.

Tăng tốc độ và năng suất

RPA tăng tốc quá trình và tăng hiệu quả bằng cách loại bỏ công việc thủ công.

Tiết kiệm chi phí cao hơn

RPA tạo ra tiết kiệm chi phí trực tiếp ngay lập tức và thời gian hoàn vốn của RPA thường là một vài tháng.

Ví dụ về trường hợp sử dụng RPA trong Tìm nguồn cung ứng

LẬP KẾ HOẠCH NHU CẦU & CHIẾN LƯỢC

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

HỖ TRỢ TÌM NGUỒN CUNG ỨNG

Ví dụ về trường hợp sử dụng RPA trong quy trình mua sắm

HOẠT ĐỘNG MUA SẮM

QUẢN TRỊ MUA SẮM

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC

CASE: TỰ ĐỘNG HÓA TRONG MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT ĐA QUỐC GIA

Một công ty sản xuất đa quốc gia tập trung mạnh mẽ ở châu Âu.

 

RPA được xem là công cụ phù hợp để thúc đẩy hiệu quả, chất lượng và tốc độ thực hiện trong các chức năng hỗ trợ và kinh doanh cốt lõi của công ty. Công ty đã chọn Sisua để giúp hiểu tiềm năng của RPA trong các chức năng của mình, xây dựng mô hình hoạt động RPA và cung cấp tự động hóa quy trình như một dịch vụ để mở rộng RPA trên toàn công ty.

Tự động hóa quy trình “Kiểm tra tình trạng thiếu hàng” trong sản xuất. Trọng tâm chính là chức năng tìm nguồn cung ứng, nhưng sẽ mở rộng sang các chức năng khác, chẳng hạn như lập kế hoạch sản xuất và Quản trị tài chính. Về lâu dài, công ty quan tâm đến việc đào tạo người dùng doanh nghiệp của riêng mình để phát triển tự động hóa nhiệm vụ trợ lý cá nhân.

 

Tự động hóa kiểm tra thiếu hàng giúp giảm số lượng mặt hàng có nguy cơ thiếu hụt và đảm bảo tính sẵn có hàng hóa tốt hơn, làm giảm tắc nghẽn trong sản xuất. 0,8 FTE sẽ được giải phóng cho các công việc có giá trị hơn nhờ tự động hóa.

Đặt lịch tư vấn miễn phí với chúng tôi

Bạn muốn biết RPA có thể mang lại lợi ích như thế nào cho công ty của bạn? Hãy cho chúng tôi biết về nhu cầu tự động hóa quy trình của bạn và cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp nhất.