Liên hệ với chúng tôi

Bạn lo lắng về vấn đề nào? Đừng ngần ngại liên hệ, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn.

Liên hệ chúng tôi

h1-bg

Gửi tin nhắn ở đây và chúng tôi sẽ liên lạc bạn trong thời gian sớm nhất.

 

info@sisuadigital.com

 

Office A1, Toong Coworking, Level 2, 25T2 Building,

Nguyen Thi Thap Street,

Trung Hoa Ward,

Cau Giay District,

Hanoi – Vietnam

Văn phòng của chúng tôi

SOUTH EAST ASIA

h1-bg-115x13px

 info@sisuadigital.com

Toong Coworking, Level 2, 25T2 Building, Nguyen Thi Thap Street, Cau Giay

Hanoi – Vietnam

FINLAND

h1-bg-115x13px

 info@sisuadigital.com

Siltasaarenkatu 8-10,

2nd floor, 00530,

Helsinki – Finland

LATIN AMERICA

h1-bg-115x13px

 info@sisuadigital.com
Av. La Dehesa 1822, Lo Barnechea
Torre Sur, Office 316
Santiago – Chile

TEAM VIETNAM

h1-bg
Ngo The Quang

QUANG NGO

h1-bg-115x13px

Chief Executive Officer, 

Vietnam

Hoang Minh Thanh

THANH HOANG

h1-bg-115x13px

Head of Operations, 

Vietnam

Nguyen Phuong Mai

MAI NGUYEN

h1-bg-115x13px

Project Manager, 

Vietnam

Tran Thi Phuong Thao

THAO TRAN

h1-bg-115x13px

RPA Developer, 

Vietnam

Tran Anh Duc

DUC TRAN ANH

h1-bg-115x13px

RPA Developer, 

Vietnam

Team-Placeholder

DUC TRAN

h1-bg-115x13px

Business Development Manager, 

Vietnam