Tin tức

Tin tức tổng hợp tin tức, blog và các tài liệu khác liên quan đến tự động hóa thông minh và RPA

Khách hàng đánh giá cao tốc độ và tính chuyên nghiệp của chúng tôi

Mọi khách hàng đều quan trọng và chúng tôi muốn phục vụ khách hàng tốt nhất có thể. Bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, chúng tôi muốn biết mức độ thành công trong việc hợp tác với khách hàng và làm thế nào chúng tôi có thể phát triển hơn nữa các dịch vụ hiện tại và trong tương lai.

Dọc thêm »
Sisua in Vietnam

Chúng tôi đã hoàn thành một trong những dự án tự động hóa lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam

Cùng với đối tác địa phương ở Việt Nam – Công ty công nghệ Bằng hữu, chúng tôi đã thực hiện thành công một trong những dự án tự động hóa lớn nhất trên toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chúng tôi đã triển khai dự án tự động hóa quan trọng này cho một trong những ngân hàng lớn thứ ba Việt Nam với hơn 10 000 nhân viên, 96 chi nhánh và 188 văn phòng.

Dọc thêm »

© 2020 Sisua Digital Oy All Rights Reserved