Tin tức

Tin tức tổng hợp tin tức, blog và các tài liệu khác liên quan đến tự động hóa thông minh và RPA

Tin tức và các bài viết trên blog

Sisua in Vietnam
Uncategorized

Chúng tôi đã hoàn thành một trong những dự án tự động hóa lớn nhất trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam

Cùng với đối tác địa phương ở Việt Nam – Công ty công nghệ Bằng hữu, chúng tôi đã thực hiện thành công một trong những dự án tự động hóa lớn nhất trên toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Chúng tôi đã triển khai dự án tự động hóa quan trọng này cho một trong những ngân hàng lớn thứ ba Việt Nam với hơn 10 000 nhân viên, 96 chi nhánh và 188 văn phòng.

Đọc thêm »

Tin tức từ Sisua