Ohjelmistorobotiikka sähköalalla

RPA (Robotic Process Automation) sähköalalla lisää tuottavuutta sekä parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä

h1-bg

Asiakkaamme sähköalalla ovat ohjelmistorobotiikan avulla parantaneet asiakaspalveluaan, asettaneet tehokkaamman seurannan myyntiprosesseille sekä kehittäneet regulaatioraportointia

Olemme automatisoineet liiketoimintaprosesseja sähköverkkoihin sekä sähkönmyyntiin erikoistuneissa yrityksissä. Eri yksiköt näissä yrityksissä, kuten myyntiorganisaatio, HR ja asiakaspalvelu, ovat hyötyneet tekemistämme RPA-toteutuksista.

 

Sähköalan yritysten asiakaskunnat ovat usein suuria ja liiketoimintaprosesseissa on paljon korkean volyymin tehtäviä. RPA auttaa hallitsemaan näitä korkean volyymin tehtäviä vähentämällä manuaalista rutiinityötä sekä parantaen samalla asiakaskokemusta. Ohjelmistorobotiikka auttaa myös nopeasti sopeutumaan jatkuviin käytäntömuutoksiin alalla ja skaalautumaan tehokkaasti tarvittaessa. 

Ohjelmistorobotiikan hyödyt sähköyhtiöiden prosesseissa

Parempi asiakaskokemus

Robotit mahdollistavat nopeamman reagoinnin asiakaspyyntöihin ja paremman asiakasdatan hallinnan.

Toimitusvarmuus

Robotit parantavat toimitusvarmuutta seuraamalla ja ilmoittamalla poikkeuksista järjestelmissä.

Regulaatioraportoinnin noudattaminen

Raportoinnin laatu ja tarkkuus parantuu, kun tiedonhallinta on ajan tasalla.

Tuottavuuden parantuminen

RPA nopeuttaa prosesseja ja lisää tehokkuutta vähentämällä manuaalista rutiinityötä.

Ohjelmistorobotiikan soveltamiskohteita sähköalalla

SÄHKÖKAUPPA & SÄHKÖN MYYNTI

SÄHKÖVERKKO

PROJEKTINHALLINTA

TALOUS

Asiakkaitamme sähköalalta

Asiakastarinoita sähköalalta

Sisua Digital on ollut Elenian digitalisointipartneri vuodesta 2016 lähtien. Jatkuvan yhteistyön tavoitteena on ollut kehittää ja digitalisoida Elenian palveluita sekä sähkömarkkinaprosesseja. 

CASE: Automaatio sähköyhtiön myyntiorganisaatiossa

Sähkön siirtoon, jakeluun ja tuotantoon keskittyvä yritys.

Myyntiorganisaatio halusi löytää keinon seurata automatisoidusti erillistä julkisen sektorin energiaprojektien kilpailutusten verkkosivustoa ja valikoida omalta kannaltaan mielenkiintoisimmat, joista voidaan tehdä tarjouksia.

Toteutettiin robotti, joka navigoi avoimelle verkkosivulle ja ottaa talteen organisaation määrittämien avainsanojen perusteella kaikkein kiinnostavimpien projektien tiedot interaktiiviseen Power BI-pohjaiseen työkaluun. Robotti rikastaa hakemaansa tietoa esimerkiksi paikkatiedolla, jotta asiantuntijat pystyvät parempaan päätöksentekoon suoraan haetun tiedon perusteella.

Automaation avulla varmistettiin jatkuva seuranta potentiaalisille projekteille ja toteutettiin kokonaan uusi työkalu projektien analysoimista varten.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.