Artikkeli | 16.2.2022

Citizen development – miksi siitä kannattaa kiinnostua juuri nyt?

Jaa

Onko Citizen development osa yrityksenne digitaalista transformaatiota? Citizen development, eli suomeksi kansalaiskehittäminen, saattaa olla yrityksille se kaivattu ratkaisu, jolla edistetään digitalisaatiota, lisätään työtyytyväisyyttä ja kevennetään IT-tiimin työtaakkaa. Kansalaiskehittämisestä puhutaan tällä hetkellä paljon, mutta mitä se oikeastaan on ja miten sitä tehdään onnistuneesti?

Mitä on Citizen development eli kansalaiskehittäminen?

Citizen development tarkoittaa yksittäisten työntekijöiden tekemää kehitystyötä, joilla ei ole koodaustaustaa ja jotka työskentelevät IT-tiimin ulkopuolella. Citizen developerit kehittävät omaa tai muiden työtä erilaisia digitaalisen teknologian työkaluja hyväksikäyttäen. Vaikka erityisesti suomenkielinen termi ”kansalaiskehittäjä” saattaa olla monille vieras, on heitä ollut työyhteisöissä jo pitkään. He ovat ongelmanratkaisijoita, jotka näkevät arjessa esiin tulevat kehittämistarpeet ja haluavat etsiä niihin ratkaisuja. Kuka paremmin ymmärtäisikään asiakkaiden tarpeita tai esimerkiksi prosessien pullonkauloja, kuin he, jotka niiden kanssa päivittäin työskentelevät. Jos kansalaiskehittäjille mahdollistetaan tarvittava koulutus sekä työkalut, esimerkiksi toistuvien prosessien automatisointiin, jää ihmisille enemmän aikaa lisäarvoa tuottavan työn tekemiseen tai muuhun itselle mielekkääseen työhön.

 

Vaikka kansalaiskehittämisestä on alettu puhumaan enemmän erilaisten no-code ja low-code -sovellusten yleistyttyä, ovat kehittämisestä kiinnostuneet ihmiset jo vuosia tehostaneet työskentelyä esimerkiksi Excel-pohjien ja macrojen avulla. Tänä päivänä kansalaiskehittäjille on tarjolla entistä monipuolisempia työkaluja, kuten esimerkiksi UiPath Studio X ja Studio, Microsoft Power Platform -työkalut ja Zapier.

 

No-code työkalujen avulla koodaustaidoton kansalaiskehittäjä pystyy itse toteuttamaan automatisoituja työnkulkuja ja näin kasvattaa yrityksen automaatioastetta. Pienellä koulutuksella ja vahvan tukiverkoston avulla voidaan mahdollistaa kansalaiskehittäjille low-code toiminnallisuuksien ja työkalujen käyttö. Useat markkinoilla olevat työkalut ovat visuaalisia no-code tai low-code alustoja, joissa drag and drop-menetelmällä pystytään luomaan kokonaisuuksia, kuten automatisoituja työnkulkuja, aplikaatioita tai raportteja. Esimerkiksi MS Power Platform ja Zapier tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden luoda sekä no-code, että low-code toteutuksia. UiPath puolestaan on tuonut markkinoille erillisen Studio X tuotteen no-code -tasoisille käyttäjille, kun kokeneemmat kehittäjät pystyvät työskentelemään UiPath Studion kanssa.

Miksi Citizen development on ajankohtaista ja tärkeää juuri nyt?

Digitaalisen transformaation edistämiseksi on löydettävä uusia tapoja kehittää. Sekä asiakkaat, että työntekijät odottavat yritysten pystyvän ketterästi vastaamaan toimintaympäristön muuttuviin tarpeisiin. Jatkuva kehitys on entistä ajankohtaisempaa ja monissa yrityksissä IT-tiimi pystyy vastaamaan vain murto-osaan liiketoiminnan kehitystarpeista.

 

Organisaatioissa, joissa kansalaiskehittämisellä on vahva pohja, IT:n työjonon kasvaessa erityisesti pienkehitystä pystytään siirtämään kansalaiskehittäjien tehtäväksi. Kansalaiskehittäjät pystyvät tekemään toteutuksia, joilla on huomattava vaikutus yksittäisten ihmisten tehokkuuteen, mutta joilla ei välttämättä organisaation näkökulmasta ole riittävän vahva business case, jotta niihin haluttaisiin käyttää IT:n resursseja. Citizen developmentin avulla voidaan kuitenkin vaikuttaa huomattavasti yksittäisten tiimien tai työntekijöiden työn mielekkyyteen.

Miten kansalaiskehittämisessä onnistutaan?

Citizen development lähtee usein työntekijöiden omasta halusta kehittää ja räätälöidä omia työtehtäviä sekä työtapoja itselleen sopiviksi. Joku saattaa no-code työkalun avulla automatisoida sähköpostistaan liitetiedostojen tallentamisen haluttuun kansioon tai luoda kännykkäsovelluksen, jonka avulla pystytään varaamaan yrityksessä yhteiskäytössä olevaa pakettiautoa. Taitavampien kanslaiskehittäjien toteutukset saattavat olla hyvinkin monimutkaisia ja tärkeässä roolissa liiketoimintaprosessissa. Mahdollisuuksia on monia, mutta kansalaiskehityksessä onnistuminen vaatii muutakin, kuin teknisiä työkaluja. Se vaatii organisaation sitoutumisen, suunnitelmallisuutta ja riittävät tukirakenteet kansalaiskehittäjille.

 

Orgaanisesti syntynyt ja heikosti johdettu kansalaiskehittäminen saattaa johtaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa IT ei ole tietoinen liiketoimintaprosesseissa käytettävistä tärkeistä toteutuksista ja pahimmassa tapauksessa kukaan yrityksessä ei osaa ylläpitää niitä. Tämä saattaa johtua siitä, että organisaatio ei ole kyennyt sitouttamaan kansalaiskehittäjää ja hän on lähtenyt yrityksestä. Kansalaiskehittäjän tekemä työ on saattanut jäädä lähes näkymättömäksi tai sen arvoa ei ole tunnistettu. Jos citizen development on yrityksessä suunnitelmallista ja toteutukset eivät koskaan ole vain yhden henkilön osaamisesta riippuvaisia, pystytään tälläisiä tilanteita välttämään.

 

Kaikki lähtee siis johtamisesta ja strategisesta päätöksestä lisätä ja tukea kansalaiskehittämistä yrityksessä. Ihmislähtöinen johtaminen ja työntekijöihin luottaminen on siinä avainasemassa. Kansalaiskehittämiselle hedelmällisessä yrityksessä epäonnistumiset ja virheet nähdään mahdollisuuksina oppia.


Työntekijöille pitää antaa tilaa kehittää, mutta heitä on myös motivoitava ottamaan itselleen kansalaiskehittäjän rooli varsinaisen työnsä oheen.

Miten luoda strategia ja struktuurit kansalaiskehittämiselle:

1. Varmista riittävä resursointi
2. Valitse kansalaiskehitykseen tarjottavat työkalut yhdessä IT-ammattilaisten tai teknologiakumppanin kanssa
3. Tarjoa kansalaiskehittäjien käyttöön turvallinen kehittämisympäristö, joka on yhdistetty tarvittaviin järjestelmiin
4. Varmista kansalaiskehittäjille riittävä tukiverkosto
5. Määrittele IT:n/partnerin rooli
6. Tunnista vahvimmat osaajat, kouluta heitä ja nosta heidät esikuviksi muille
7. Rohkaise kansalaiskehittäjiä verkostoitumaan, oppimaan toisiltaan ja hakemaan vertaistukea
8. Tarjoa koulutusta ja auta alkuun
9. Huomioi kansalaiskehittäjiä ja heidän antamansa työpanos
10. Palkitse harkiten. Hyvä peruspalkka toimii paremmin, kuin keppi tai porkkana.
11. Auta henkilöstöä ymmärtämään riskit
12. Luo mittaristo, jolla kansalaiskehitystä pystytään seuraamaan.

 

Onnistuneessa kansalaiskehittämisessä tarvitaan kehittäjien lisäksi apua koko organisaatiolta. Näin varmistetaan, että kansalaiskehittäjillä on samat tavoitteet tiimiläistensä kanssa ja kaikkien osaamista ja ideoita pystytään käyttämään kehityksessä hyväksi. Innosta henkilöstöä kehittämään ja auta heitä tunnistamaan oman roolinsa kehitysprojekteissa.

 

Miten organisaatio voi tukea kansalaiskehittämistä:

1. Tunnista luontaiset kehittäjät ja tee heistä viestinviejiä
2. Tuo kansalaiskehittämisellä saavutetut onnistumiset ja ajansäästö organisaation tietoon
3. Kannusta muuta organisaatiota ideoimaan kehityskohteita ja tuomaan oman ammattitaitonsa kansalaiskehittäjien käyttöön
4. Anna aikaa oppia ja kokeilla yhdessä
5. Mahdollista tiimien välinen yhteistyö ja jakaminen esimerkiksi perustamalla kansalaiskehittäjille oma yhteisö

Sisua Digital Citizen development -kumppanina

Prosessiautomaation kehittämisen lisäksi Sisua Digital on myös kokenut kumppani kansalaiskehityksen edistämisessä. Olemme kouluttaneet asiakkaidemme liiketoiminnan ammattilaisista UiPath-osaajia, jotka pystyvät edistämään automaatiota omassa organisaatiossaan. Olmme järjestäneet esimerkiksi Elenialle Citizen Developer -koulutuksia, jossa Elenian eri liiketoimintayksikköjen edustajat saivat ohjelmistorobotiikan peruskoulutuksen. Eleniassa ”robotiikan farmijoukkueeksi” nimitetyn kehitysryhmän tarkoituksena on edistää palveluiden ja prosessien digitalisaatiota sekä kehittää sisäistä toimintaa. Elenia oli todennut nykyisen automaatiokehittämisen skaalautuvuuden parantuvan, jos eri osastoista koulutettaisiin RPA-kehittäjiä automatisoimaan tiiminsä pieniä prosesseja sekä lisäämään RPA-tietoisuutta organisaation sisällä. Koulutusohjelmaan valikoitui 20 osallistujaa eri liiketoiminta-alueilta. Koulutuksen ja kehittämisen tukemisen lisäksi tarjoamme asiakkaillemme myös kanslaiskehittäjien tekemien automaatioinfrastruktuurin ylläpitoa.

Katso yllä olevalta videolta, miten Elenia käyttää Citizen Developmentiä automaation skaalaamiseen. Olemme toimittaneet Elenialle jo kaksi koulutusohjelmaa vuodesta 2020 lähtien.

Artikkelin kirjoittaja: Hanna-Mari Itäkylä

Tämä artikkeli perustuu kansalaiskehittämisestä tehdyn opinnäytetyön löydöksiin. Kirjoittaja on itse taustaltaan kansalaiskehittäjä, joka Excel:n ja SAP:n macrojen avulla onnistui automatisoimaan suuren osan työtehtävistään ja säästyneellä ajalla opiskeli lisää tapoja kehittää ja kokeilla. Palo kehittämiseen vei mukanaan ja hän lähti opiskelemaan kohti uutta uraa. Kokemus kanslaiskehityksestä inspiroi etsimään vastauksia siihen, miten kansalaiskehitystä yrityksissä syntyisi enemmän ja miten se pystyttäisiin toteuttamaan kestävästi. Opinnäytetyönään hän rakensi tietopankki-sivuston, joka pitää sisällään vinkkejä niin kansalaiskehittäjille, kuin organisaatioissa päättävässä asemassa oleville siitä, miten kansalaiskehitämisessä päästään alkuun.
Sivusto löytyy
täältä

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö ”Empowering Citizen Development” tutkii kansalaiskehittämistä työntekijäkokemuksen näkökulmasta ja auttaa herättämään ajatuksia siitä, miten kansalaiskehittämisessä voidaan onnistua.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä automaatio voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellenne. 

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue lisää mitä ohjelmistorobotiikan sekä tekoälyn saralla tapahtuu.