Artikkeli | 22.2.2022

Low-code ja RPA  –  mitä hyötyä on niiden yhdistämisestä?

Jaa

Visuaalisten ja nopeasti käyttöönotettavien työkalujen kysyntä organisaatioissa kasvaa jatkuvasti. Palvelujen ja asiakasvuorovaikutusten, ja jopa sisäisten työnkulkujen, muuttuessa yhä digitaalisemmiksi kiihtyvällä vauhdilla, on luonnollista etsiä ratkaisuja perinteisen IT-ohjatun kehityskäytännön ulkopuolelta.

 

Lupaus Low-code / no code -alustojen kyvystä ”mahdollistaa yrityskäyttäjät” on ollut ilmoilla jo jonkin aikaa. On kuitenkin mielenkiintoista, että näiden ketterien alustojen selkeistä eduista huolimatta Low-code alustojen käyttöönotto yritysten prosesseissa on paljon hitaampaa kuin esimerkiksi Gartner on ennustanut. Tässä artikkelissa tarkastelemme muutamia näkökulmia ilmiöön liittyen ja ehdotamme miten edetä Low-coden kanssa.

Mitä on Low-code?

Low-coden avulla koodaustaidottomat liiketoiminnan ammattilaiset voivat rakentaa nopeasti kustomoituja sovelluksia käyttöliittymällä, joka yhdistyy eri tietolähteisiin, ja näin visualisoida liiketoimintaa. Low-code alustat sisältävät visuaalisia drag and drop -rakennuspalikoita, hyödyllisiä template-malleja (desktop- ja mobiilisovelluksiin) ja valmiita dataliittimiä, jotka helpottavat kehitystä ilman varsinaisen koodin kirjoittamista. Esimerkkejä tällaisista alustoista ovat Microsoft Power Platform, Mendix ja Outsystems.

 

Low-code sovelluskehityksen myötä liiketoimintaprosesseja todella ymmärtävät asiantuntijat voivat rakentaa kustomoituja tuottavuussovelluksia ilman, että olisivat riippuvaisia kokeneempien kehittäjien tai IT-osaston ajasta ja resursseista. Tämän avulla organisaatiot pystyvät kehittämään liiketoimintaansa nopeammin ja paljon kustannustehokkaammin. Jopa koodarit voivat rakentaa sovelluksia Low-code alustoilla murto-osassa siitä ajasta, joka sovelluskehityksessä muuten kestäisi.

 

Low-code alustat tarjoavat eriasteisia kehittäjäystävällisiä ominaisuuksia päästäkseen käsiksi taustalla olevaan koodin ja liiketoimintasääntöjen käyttämiseen ja vianmääritykseen. Tämä mahdollistaa hieman monimutkaisemman logiikan lisäämisen ja sovellusten skaalaamisen, mikä vaatii enemmän teknistä osaamista. Ideaalisti bisneskäyttäjien ja ohjelmistokehittäjien työskennellessä yhdessä fuusiotiimeissä, mahdollistetaan monipuolisten taitojen ja monialaisten asiantuntijoiden tehokas hyödyntäminen. Tällainen ketterä kehitystapa tukee organisaatioiden nopeasti muuttuvia tarpeita.

Miten Low-code ja RPA toimivat yhdessä?

Low-code ja RPA vastaavat samankaltaisiin liiketoiminnan haasteisiin, kuten manuaalisten rutiinien tehostamiseen vanhoissa järjestelmissä tai toimittamalla ratkaisuja liittyen budjetti- tai aikarajoituksiin. Molemmilla on paikkansa organisaatioiden työkalulaatikossa, ja niillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Viisaasti toteutettuna Low-code ja RPA muodostavat yhdessä tehokkaan kombinaation.

 

Kokemuksemme mukaan Low-code tarjoaa nopeita ja skaalautuvia käyttöliittymiä ihmisten välistä vuorovaikutusta varten, yhdistää organisaation olemassa olevat datat ja soveltaa liiketoimintasääntöjä ja työnkulun hallintaa vain muutamalla klikkauksella. Tämä saattaa riittää yksinkertaisiin sovelluksiin tai tehtäviin, mutta usein Low-code tarvitsee lisätoimintoja, jotka sopivat ihanteellisesti RPA:han, esim. tietojen kaappaukseen ulkoisista lähteistä tai matkiakseen käyttäjien tietojen syöttämistä vanhoihin järjestelmiin, kuten ERP:iin. Täydentämällä Low-code front-end käyttöliittymää RPA:n back-end toiminnoilla voidaan saavuttaa paljon vaikuttavampia tuloksia.

 

Näiden kahden työkalun samanaikainen käyttö mahdollistaa myös joustavuuden. Esimerkiksi käyttäjän työpöydällä toimiva sovellus voi laukaista pilvibotin automatisoinnin. Tai Low-code “toimintakeskus”-sovellus voi toimia prosessin organisaattorina RPA-boteille, jotka toimivat erilaisilla sovitetuilla teknologioilla, kuten Uipath tai Python.

Low-coden ja RPA:n yhdistämisen hyödyt

Low-code sovellusalustojen käyttö demokratisoi sovelluskehitystä, ja RPA:n avulla se voidaan viedä askeleen pidemmälle. Ja mikä tärkeintä, yrityskäyttäjät voivat automatisoida omia tehtäviänsä itse ja suunnitella kustomoituja sovelluksia helposti. Low-coden avulla yhä useammat työntekijät voivat tehdä uusia sovelluksia, ja RPA mahdollistaa vielä monimutkaisempien asioiden tekemisen näillä sovelluksilla. Tämä luo lukemattomia käyttömahdollisuuksia.

 

Molempien työkalujen hyödyntäminen nopeuttaa organisaation digitaalista transformaatiota kokonaisvaltaisesti. RPA:n ja Low-coden sisällyttäminen organisaation työkalupakettiin avaa uusia mahdollisuuksia integroitujen ratkaisujen kehittämiseen ja mahdollistaa funktioiden rajat ylittävän arvon nopean saavuttamisen. Nämä työkalut tukevat tehokasta hyperautomaatiota antamalla puitteet kansalaiskehitykselle (Citizen development). Molempien työkalujen tulisi olla osa organisaation digitaalisen transformaation strategiaa, jotta niiden avulla pystytään optimoimaan prosesseja parhaiten sekä saamaan kaikki hyöty irti näistä toisiaan tukevista ketteristä ja kustannustehokkaista työkaluista.

Low-coden haasteet ja riskit

Vaikka Low-code houkuttelee monilla mahdollisuuksillaan, siihen liittyy myös haasteita, jotka on huomioitava. Low-code sovelluskehityksen omistajuus voi monesti jäädä epäselväksi, koska usein IT ei ole siitä vastuussa, mutta ei myöskään liiketoimintayksiköt. Lisäksi vaikka sovellusalustat saattaavat olla melko helppokäyttöisiä, integrointi ja tiedonsiirto muihin (ulkoisiin) järjestelmiin ei ole yhtä yksinkertaista ja vaatii arkkitehtuurin ja tietoturvan huomioimista.

 

Low-code alustoissa yksinkertaisuuden ja käyttäjäystävällisyyden takia saatetaan joutua uhraamaan sovellusten ylläpidettävyyden ja suorituskyvyn suhteen. Riippuvuus kolmannen osapuolen komponenteista, koodikannasta ja ominaisuuksista, jotka ovat usein piilossa käyttäjältä tai vaikeita jopa kehittäjälle vianmäärityksen kannalta, voi aiheuttaa tahattomia käyttökatkoja. Tämä kannattaa huomioida, jos Low-code sovelluksia käytetään kriittisissä prosesseissa. Myös Low-code sovellukset, jotka vaativat säännöllisiä päivityksiä ja ylläpitoa, vaativat ylimääräistä vaivannäköä regressiotestauksessa jotta varmistetaan, etteivät toisiinsa liittyvät riippuvuudet rikkoudu päivitysten aikana.

 

Low-code ei aina takaa alhaisia kustannuksia. Ole tietoinen nousevista lisenssien hinnoista alustan hinnoittelumallista riippuen. Saatat aloittaa käyttämällä yhtä sovellusta yhdelle käyttäjälle, mutta ajan myötä monimutkaisuus voi kasvaa kustomoitujen komponenttien, kuten liittimien myötä ja sovelluksen jakaminen muille käyttäjille voi aiheuttaa merkittäviä lisenssikustannuksia. Tätä riskiä voidaan lieventää perustamalla hallinto (governance) ja jakamalla parhaat suunnitteluperiaatteet kaikille organisaation jäsenille, joilla on pääsy Low-code alustalle.

Kuinka edetä Low-code toteutuksen kanssa

Prosessiautomaation edelläkävijänä teemme yhteistyötä yritysten kanssa löytääksemme ja tunnistaaksemme mahdollisuuksia Low-coden käyttöön ja autamme koko työkalusarjan älykkäässä käytössä. Turvallisen kansalaiskehityksen varmistamiseksi on tärkeää tarjota tukea ja koulutusta valitulle henkilöstölle. Kehitys ei ole kestävää, jos kansalaiskehittäjille ei tarjota tukea ajan mittaan. Meillä on laaja kokemus citizen development -ohjelmista ja mentoroinnin edistämisestä.

 

Vaikuttava ja turvallinen digitaalinen transformaatio tehdään tehokkaimmin yhdessä kokeneen kumppanin ja hybriditiimien kanssa, joissa on mukana sekä liiketoiminnan että IT:n edustajia. Low-code -sovelluskehitys kannustaa funktioiden väliseen yhteistyöhön liiketoiminnan, IT:n ja ohjelmistokehityksen välillä. Mutta viime kädessä IT:n on oltava vastuussa kehityksestä, jotta varmistetaan asianmukainen hallinto, turvallisuus ja vaatimusten noudattaminen.

Microsoftin Power Platform on johtava alusta markkinoilla

HALUATKO KUULLA LISÄÄ? OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Tomi Tolonen

Sales Manager

+358405119231

tomi.tolonen@sisuadigital.com 

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellenne. 

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue lisää mitä ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn saralla tapahtuu.

Ajankohtaista

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä älykäs automaatio voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.