Artikkeli | 9.12.2022

Miten mitata robotiikan ROI?

Jaa

Monilla organisaatioilla on paineita parantaa tuottavuutta lisäämättä resursseja, ja monet ovatkin jo kääntyneet ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään automaation puoleen pystyäkseen työskentelemään fiksummin ja nopeammin. Mutta miten varmistaa, että automaatioprojekti onnistuu ja robotiikkaan tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin?

Perinteisesti robotiikan kannattavuutta on mitattu vain suorilla henkilötyön (HTV) säästöillä. Vaikka HTV-säästöt ovat helpoin ja konkreettisin mittari automaatiohankkeissa, ne tarjoavat rajallisen näkymän hyötyjen mittaamiseen ja johtavat yksiulotteiseen automaatioon.

 

Sisua Digitalilla on vuosien kokemuksen pohjalta rakennettu menetelmä, jolla voidaan mitata muita arvoja sekä hyötyjä, jotka ovat merkittäviä organisaatioille ja jotka lopulta muodostavat robotiikan ROI:n. Todellisen liiketoiminta-arvon luomiseksi nämä mittarit tulee sovittaa yhteen liiketoimintatason KPI -indikaattoreiden kanssa. Alle olemme listanneet muutamia tärkeimpiä mittareita, joiden avulla voidaan arvioida automaatiohankkeen kannattavuutta sekä projektin onnistumista.

Neljä esimerkkiä robotiikan kannattavuuden mittaamiseen:

  1. Kustannussäästöt: Yksi suorimmista ja selkeimmistä tavoista mitata ROI:ta on kustannussäästöt. Sitä voidaan arvioida tarkastelemalla ensin RPA-teknologian ja lisenssien kustannuksia, käyttöönottokustannuksia ja jatkuvia ylläpitokustannuksia. Sen jälkeen kustannuksia voidaan verrata kustannussäästöihin (esim. operointikustannuksista tai henkilöstökustannuksista syntyvät säästöt, jne), jotka syntyvät automatisoidusta prosessista. Näiden erotus muodostaa osan robotiikan ROI:sta, joka voidaan vielä kerrata lukumäärällä x, riippuen millä aikavälillä tuloksia halutaan mitata.
  2. Tuottavuuden kasvu: Toinen tapa mitata ROI:ta on mittaamalla vaikutusta tuottavuuteen. Mitattavia suoria vaikutuksia voidaan havaita automaatiokohteen tehostumisella, esimerkiksi lyhentynyt asiakaspalvelun käsittelyaika. Epäsuorasti robotiikan mahdollistamat digitaaliset assistentit tai tavat toteuttaa palvelut uudella tavalla nostavat tuottavuutta. Automaation ansiosta prosessin läpimenoaika voi nopeutua tunnista kymmeneen minuuttiin, mikä on merkittävä kasvu tuottavuudessa. Voit laskea suuntaa-antavan ROI:n ottamalla säästetyn ajan ja jakamalla sen RPA-ratkaisun kokonaiskustannuksilla.
  3. Laadun parantuminen: Prosessien laadunparannukset ovat myös hyvä tapa mitata automaation kannattavuutta. Tätä voidaan mitata tarkastelemalla esimerkiksi virhemääriä tai asiakastyytyväisyyttä. Joillain toimialoilla laatunäkökulma on ensisijainen esimerkiksi riskien hallinnan vuoksi tai regulaation edellyttämä.
  4. Työntekijöiden tyytyväisyys: Henkilöstötyytyväisyys on myös erinomainen tapa mitata automaation ROI:ta. Usein henkilöstötyytyväisyys paranee, kun työntekijät eivät enää joudu tekemään puuduttavia rutiinitehtäviä ja heille jää enemmän aikaa päättelykykyä vaativiin, strategisiin työtehtäviin. Voit tehdä työntekijöille kyselyn ennen ja jälkeen robotiikan käyttöönoton, jotta saat käsityksen siitä, onko tyytyväisyys parantunut.

Robotiikan ROI-mittareiden tulee kuvastaa liiketoimintatavoitteita

Saavutettavat hyödyt ja kustannussäästöt riippuvat luonnollisesti siitä, millainen prosessi automatisoidaan. Ensimmäinen vaihe on tunnistaa mikä tai mitkä liiketoimintaprosessit halutaan automatisoida. Tämän jälkeen on tehtävä arvio näiden prosessien nykyisistä kustannuksista, kuten siihen liittyvät työvoima- ja operointikustannukset ja muut kulut.

 

Seuraavaksi on määriteltävä automaatioprojektin liiketoiminnalliset tavoitteet, kuten esimerkiksi kustannussäästöt, tuottavuuden parantaminen, työtuntien säästäminen tai asiakaskokemuksen parantaminen. Tämän jälkeen automaatiosta saavutettavia hyötyjä peilataan RPA-investoinnin kustannuksiin. Voit lukea lisää automaatioprojektin aloittamisesta ja kustannuksista täältä.  

 

Jokainen organisaatio on tietenkin erilainen, eikä ROI:n laskemiseen ole olemassa yhtä ja samaa kaavaa. Nämä näkökulmat antavat kuitenkin yleiskäsityksen siitä, miten RPA-hankkeen onnistumisen mittaamista voidaan lähestyä. Me automaatiokumppanina autamme laskemaan automaation elinkaariarvon, elinkaarikustannukset ja takaisinmaksuajan. Jos haluat lukea tarkemmin, miten mittaamme automaation tuloksia, tutustu Käyttöoppaaseemme automaation vaikuttavuuden mittaamisesta.

Miten optimoida automaatiotuotanto ja pienentää automaatioiden elinkaareen liittyviä riskejä

Aloittaessaan automaatiomatkaansa monet organisaatiot saattavat aliarvioida tarvetta automaation ylläpidolle ja tuelle. Luotettava ylläpito- ja huoltojärjestelmä ja automaation suorituskyvyn seuranta mahdollistavat automaatioiden optimaalisen hyödyntämisen ja niiden elinkaaren pidentämisen. Kaikki automaatiot tarvitsevat lopulta jossain vaiheessa päivitystä käyttöliittymämuutosten tai muiden liiketoimintavaatimusten vuoksi.

 

Suosittelemme työskentelemään kumppanin kanssa, joka varmistaa automaatioiden suorituskyvyn optimoinnin ja seuraa ennakoivasti automaatioita ja tarvittavia teknisiä päivityksiä. Tämä keventää organisaatioiden omien työntekijöiden työtaakkaa automaation ylläpidosta ja varmistaa nopean ongelmanratkaisun haasteiden ilmaantuessa. Ylläpitopalvelu on usein myös kustannustehokkain ratkaisu. Voit lukea esimerkiksi asiakkaamme Administer Groupin kokemuksista ylläpitopalvelustamme täältä.

 

Jos olet kiinnostunut kuulemaan automaatiomahdollisuuksista organisaatiossasi tai tarvitset ylläpitotukea automaatioillesi, varaa Teams-tapaaminen kanssamme!

Varaa maksuton Teams -palaveri kanssamme

Haluatko tietää, millaista hyötyä palvelumme voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille tarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellenne. 

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue lisää mitä ohjelmistorobotiikan sekä tekoälyn saralla tapahtuu.

Ajankohtaista