Artikkeli | 14.5.2021 

On jo aikakin, että valmistavan teollisuuden yritykset alkavat automatisoida back-office prosessejaan

Jaa:

Vaikka valmistavan teollisuuden yritykset ovat olleet automaation edelläkävijöitä käyttäessään fyysisiä robotteja tuotantoprosesseissaan, ne ovat usein kuitenkin jättäneet sekä back-office että operatiivisten prosessien automatisoinnin huomioimatta. Valmistavan teollisuuden yritykset ovat automatisoineet tuotantoprosessinsa jo vuosikymmenien ajan ja investoineet valtavia määriä teknologiaan. Silti monet alan yritykset ovat olleet hitaita automatisoimaan tärkeitä operatiivisia prosessejaan huolimatta niiden suuresta automaatiopotentiaalista. Nyt olisi viimeistään korkea aika aloittaa näiden prosessien automatisointi.

Valmistavan teollisuuden yritysten monissa funktioissa on erittäin suuri automaatiopotentiaali: esimerkiksi varaston- ja toimitusketjun hallinnassa, asiakaspalvelussa sekä hallinnollissa tehtävissä on volyymeiltaan suuria ja toistuvia rutiinitehtäviä. RPA (Robotic Process Automation) on nopea, helppo ja kustannustehokas työkalu automatisoimaan näiden funktioiden eri prosesseja.RPA parantaa merkittävästi varastohallintaa tarjoamalla reaaliaikaista dataa varastosaldoista, kun ohjelmistorobotit valvovat varastosaldoja sekä asiakkaiden kysyntää ympäri vuorokauden. Tämä antaa organisaatioille mahdollisuuden tehdä parempia, laadukkaaseen dataan pohjautuvia päätöksiä. Esimerkiksi automatisoidessamme prosessin, jossa tarkistetaan nimikkeet, jotka ovat vaarassa loppua varastosta, asiakkaamme pystyi ehkäisemään nimikkeiden saatavuuspullonkauloja sekä parantamaan tuotannon jatkuvuutta.

 

Toimitusketjun ja logistiikan hallinta hyötyvät myös robotiikan tarjoamasta automatisoidusta datasta. RPA:n avulla saadaan tarkempaa dataa tuotteiden saapumisajoista ja varastojen saatavuudesta. Toinen esimerkki Sisuan toteuttamasta automaatiosta valmistavan alan yritykselle oli robotti, joka päivittää lähetyskonttien muuttuvat saapumispäivämäärät yrityksen ERP -järjestelmään päivittäin. Tämä säännöllinen ja automatisoitu tieto paransi ERP-datan laatua, sillä toimitusketjun suunnittelijat pystyivät luottamaan saapumispäivämäärien tarkkuuteen. Automaatio lyhensi tavaroiden kuljetusaikoja sekä antoi ajantasaista tietoa varastojen saatavuudesta, mikä puolestaan oli tärkeä tulos jakelukeskuksille ja jälleenmyyntiin sekä kaupoille.

 

Automaatio tehostaa myös operatiivista asiakaspalvelua huomattavasti. Manuaalinen asiakaspyyntöjen käsittely on virhealtista ja hidasta sekä johtaa usein viivästyneeseen vasteaikaan asiakkaille, mikä puolestaan johtaa asiakastyytymättömyyteen. Asiakaspyyntöjen käsittelyyn liittyy tyypillisesti tiedon hankkiminen ja muuttaminen eri järjestelmissä, mikä on manuaalisesti tehtynä työlästä. Ohjelmistorobotit tehostavat tätä keräämällä tietoja eri lähteistä ja tallentamalla ne yhteen paikkaan – mahdollistaen nopeamman ja tarkemman asiakaspalvelun.

 

Lisäksi materiaaliluettelo (bill-of-material) on tärkeä automaatiokohde valmistavan teollisuuden organisaatioille. Laadukkaampi ja tarkempi data antaa tuotantosuunnittelijoille paremmat valmiudet tehdä päätöksiä siitä, mistä, mitä, milloin ja miten ostaa materiaaleja. Tämä vähentää virheitä ja materiaalihukkaa sekä mahdollistaa nopeamman tuotantosyklin.

 

Perinteisesti valmistavan teollisuuden yritykset eivät ole onnistuneet maksimoimaan aika-kustannus-laatu kolmion kaikki kulmia. Yritysten on pitänyt yrittää optimoida kahta kolmannen kustannuksella. RPA-automaatioratkaisut rikkovat kuitenkin tätä sääntöä, koska ne mahdollistavat kaikkien näiden kolmen näkökohdan saavuttamisen.

Automaatiosta saavutettavat hyödyt valmistavan teollisuuden organisaatioille

  • Operatiivinen tehokkuus paranee
  • Kustannukset pienenee
  • Parempi viestintä asiakkaiden ja toimittajien kanssa
  • Nimikkeiden tai materiaalien hävikki ja puute vähenee
  • Tuottavuus paranee ja tuotantosykli nopeutuu

Kirjoittaja: Paiju Koivula

Haluatko oppia lisää automaatioratkaisuista valmistavassa teollisuudessa?

Haluatko tietää millaista hyötyä automaatio voisi luoda yrityksellesi?