6.8.2020

Khách hàng đánh giá cao tốc độ và tính chuyên nghiệp của chúng tôi

Chia sẻ:

Mọi khách hàng đều quan trọng và chúng tôi muốn phục vụ khách hàng tốt nhất có thể. Bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng, chúng tôi muốn biết mức độ thành công trong việc hợp tác với khách hàng và làm thế nào chúng tôi có thể phát triển hơn nữa các dịch vụ hiện tại và trong tương lai.

Những câu trả lời xác thực trong các cuộc khảo sát khách hàng luôn được bảo mật và nhằm mục đích phát triển dịch vụ của Sisua. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn chia sẻ nhận xét của khách hàng ở mức độ chung. Kết quả khảo sát tốt và mức độ hài lòng trung bình cao. Khách hàng của chúng tôi đặc biệt hài lòng với phương thức giao tiếp của Sisua. Ngoài ra, khách hàng cũng rất hài lòng vì chúng tôi có thể đoán trước được nhu cầu của họ.

 

Khách hàng của chúng tôi đề cao tính chuyên nghiệp, tốc độ, phong thái làm việc độc lập của các chuyên gia tư vấn cũng như làm việc on-site là những đặc điểm quan trọng trong hoạt động của chúng tôi. Ngoài ra, sự tin tưởng và bảo dưỡng thường xuyên luôn được coi trọng.

 

Cung cấp hỗ trợ, cùng với sự hiện diện của tại cơ sở của khách hàng và cách tiếp cận theo hướng giải pháp của chúng tôi đã được khách hàng đánh giá cao. Chúng tôi cũng nhận được lời khen ngợi vì đã thực hiện mọi thứ một cách hiệu quả và vì dịch vụ thân thiện với khách hàng của mình.

 

Theo các khách hàng của Sisua, các lợi ích của việc tự động hóa bao gồm loại bỏ công việc thủ công và giải phóng thời gian cho các công việc khác, tăng tốc độ, tăng sự hài lòng của nhân viên, lợi ích tài chính, giảm thiểu lỗi trong quy trình, tăng độ chính xác và thực hiện các quy trình tưởng như không thể…

 

Nhu cầu tự động hóa dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Khách hàng của chúng tôi mong muốn góc nhìn Bottom up (lắng nghe ý kiến cấp dưới, tổng hợp, quy nạp, phân tích các vấn đề nhỏ để đưa đến kết quả) được nhấn mạnh trong các quá trình tự động hóa trong tương lai và sự hài lòng của nhân viên được coi là động lực trong công nghệ robot.

Tác giả: Paiju Koivula