Artikkeli | 3.7.2023

5 vuotta sitten pelättiin, että robotit vievät työpaikat – nyt tekoäly uhkaa samaa, vai onko pelko liioiteltu? Hoasilla robotit olivat toivottuja työkavereita

Jaa

Noin viisi vuotta sitten ohjelmistorobotiikka nousi kuumaksi puheenaiheeksi työmarkkinoilla. Kun tämä uusi teknologia tuli ison yleisön tietoisuuteen, monet pelkäsivät, että sen käyttöönotto korvaisi ihmistyövoiman monilla aloilla. Nyt uusien tekoälyohjelmien kuten Chat GPT:n julkaisun myötä samanlainen pelko värittää uutisotsikoita. Mutta toisin kuin pelättiin, robotit eivät ole vielä viidenkään vuoden sisällä korvanneet ihmisiä. Hoasilla robotit olivat mieluisia työkavereita ja kiireisen ruuhka-ajan apureita.

Hoas alkoi käyttämään robotiikka vuonna 2017, kun teknologia oli vielä hyvin uutta ja harvat yritykset käyttivät sitä. Säätiö oli silloin alansa edelläkävijä, eikä Suomessa tiedettävästi mikään kiinteistö- tai rakennusalan yritys käyttänyt sitä vielä. Kiinnostus teknologiaan lähti siitä, että Hoas halusi vahvasti panostaa toimintansa kehittämiseen ja parantaa asiakaspalvelua.  

”Hoasilla oli paljon toistuvaa ja syklistä työtä, joka oli hyvin aikaa vievää. Nämä rutiinityövaiheet vaikuttivat asiakaspalvelun tasoon, ja halusimme lähteä kehittämään sitä”, selittää rakennusneuvos Matti Tarhio, Hoasin toimitusjohtaja.

Hoas valitsi automaatiokumppanikseen Sisua Digitalin (aiemmin Korkia) ja ensimmäiseksi robotisointikohteeksi valittiin asuntohakemusten käsittely. Hakemusten käsittely oli työlästä ja vei paljon resursseja etenkin kesäaikaan.

”Kesällä yhden päivän aikana saattoi tulla jopa yli 1000 hakemusta, joista tuli tarkistaa ja selvittää tietoja. Prosessiin liittyy valtavan paljon sisäistä back-end työtä, joka ei näy asiakkaalle. Robotti kehitettiin auttamaan hakemusten käsittelyn eri vaiheissa”, Tarhio kertoo.

Kesän ruuhkapiikit kuormittivat asiakaspalvelun asiantuntijoita ja manuaalisesti hoidettuna käsittely oli hidasta. Robotin käyttöönotto puolitti asuntohakemusten käsittelyajat ja asiakkaat saivat näin myös nopeammin tiedon asunnon saannista. 

”Kun robotit hoitivat puuduttavat taustatyöt, työntekijät pystyivät keskittymään enemmän asiakkaan kohtaamiseen ja asiakkaan suuntaan tapahtuvaan työhön”, selittää Tarhio.

Robotit eivät vieneet työpaikkoja Hoasilla, vaan paransivat asiakaspalvelua, tehokkuutta ja työtyytyväisyyttä – tekoälyn laajentunut käyttöönotto tulee todennäköisesti vaikuttamaan samalla tavalla

Hoasilla robotiikan käyttöönotto ei vaikuttanut työpaikkoihin, vaan työntekijöille robotit olivat toivottuja työkavereita.

”Työntekijämme suhtautuivat robotteihin äärimmäisen myönteisesti, eikä niitä nähty uhkana vaan todellakin mahdollisuutena. Robotit vaikuttivat positiivisesti työtyytyväisyyteen, kun yksitoikkoiset rutiinitehtävät vähentyivät ja mielekkääseen työhön jäi enemmän aikaa”, toteaa Tarhio.

Lisäksi asiakaspalvelu ja tehokkuus paranivat.

"Automaatio nopeutti asiakaspalvelua, paransi sen laatua ja mahdollisti ympärivuorokautisen työskentelyn. Robotiikan kautta saimme yöt ja viikonloput hyödynnettyä, ikään kuin olisimme työskennelleet 24/7”, kuvailee Tarhio.

”Teknologian hyödyntäminen lisäsi toimiston suorituskykyä sekä työtyytyväisyyttä ja paransi laatutasoa vähentämällä inhimillisiä virheitä," Tarhio selittää.

Tekoälyn laajamittainen hyödyntäminen tulee näkymään viiden vuoden kuluttua todennäköisesti samanlaisena kuin robotiikan hyödyntäminen näkyy tänä päivänä.

”Robotiikkaa käytetään nyt jo todella laajasti, mutta tekoälyn hyödyntäminen yrityksissä on vielä melko uutta. Ohjelmistorobotiikka edustaa rutiininomaisen työn tehostamista, kun taas tekoälyllä saadaan luovuuteen tai tietojen yhdistelyyn liittyvää työtä tehostettua”, Tarhio arvioi.

Robotiikka vapauttaa työaikaa rutiinitehtävistä luovaan ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja asiakaspalveluun. Tekoäly on taas osaltaan asiantuntijoiden tukena tehostamassa päätöksentekoa, luovaa työtä ja tietomassojen analysointia, mikä parantaa tuottavuutta ja tuloksellisuutta. 

”Teknologian aallot ovat edenneet niin, että ensin tehostettiin käsien ja jalkojen työtä ja nyt on alettu tehostamaan ajattelun työtä”, Tarhio toteaa.

Ennusteet robotiikan vaikutuksista työpaikkoihin eivät toteutuneetkaan niin laaja-alaisesti, kuin uskottiin

Nyt kun katsotaan taaksepäin, voidaan todeta, että pelko työttömyysaallosta oli liioiteltu, tai pelko ei ainakaan toteutunut siinä määrin kuin ennustettiin.

”Teknologian murros herättää aina pelkoa. Aikoinaan esimerkiksi junat aiheuttivat ihmisissä pelkoa, sillä epäiltiin, että ihmisten psyyke ei kestäisi matkustamista junassa. Tämä ilmiö kuuluu suuriin uudistuksiin, ja on ihan normaalia, että tällaisia ajatuksia herää”, Tarhio selittää.

Vaikka robotiikan käyttö etenkin Suomessa on jo hyvin yleistä, robotit eivät ole vieneet työpaikkoja laajamittaisesti, vaan lähinnä muokanneet työnkuvia ja tehostaneet toimintaa. Työtehtäviä saattaa vähitellen kadota kehityksen tieltä, mutta uudet teknologiat myös synnyttävät uusia työpaikkoja ja -mahdollisuuksia.

”Pitkässä juoksussa nämä teknologiat tulevat muuttamaan työmarkkinoita. Rutiininomaista työtä aletaan entistä enemmän automatisoimaan”, Tarhio toteaa.

”Hoasilla on jo tutkittu ja hyödynnetty tekoälyä markkinoinnissa. Uskon, että seuraavan vuoden aikana lähdetään tutkimaan lisää missä voitaisiin hyödyntää sitä. Tekoäly on huikea mahdollisuus, eikä pelkkä uhka”, jatkaa Tarhio.

Teknologian avulla vastataan markkinoiden muutoksiin

”Markkinat ovat muuttuneet niin, että kaikki pitäisi tapahtua nopeasti, eikä niin että tieto välittyy 3 päivän tai viikon päästä, vaan pitää löytää teknologioita, jotka lisäävät tehokkuutta. Robotiikan ja tekoälyn avulla pystytään vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksiin. Teknologian kehitys menee valtavaa vauhtia eteenpäin ja kehityksessä pitää olla mukana”, Tarhio selittää.

”Myös kilpailu koko ajan kiristyy sekä paine toiminnan uudistamiselle. Muutosta tulee tehdä oikealla tavalla, teknologian aaltoa hyödyntäen, mutta kuitenkin turvaamalla perustoimintojen säilyvyys”, Tarhio pohtii.

Tarhion mielestä tärkeää on löytää tällaisina aikoina hyvät yhteistyökumppanit.

”Yritykset eivät pärjää enää itsekseen. Kun ollaan tällaisessa valtavan nopeasti liikkuvassa syklissä, niin pitää löytää hyvät yhteistyökumppanit, jotta pystytään hyödyntämään kehitysaaltoa kärkirivissä”, toteaa Tarhio.

Varaa ilmainen konsultaatio

Haluatko tietää, millaista hyötyä älykäs automaatio voisi luoda yrityksellesi? Kerro meille automaatiotarpeistasi, ja löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellesi.

ASIAKASTARINAT

h1-bg-115x13px

Katso millaisia muita projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme. 

OTA YHTEYTTÄ

h1-bg-115x13px

Löydetään yhdessä oikea ratkaisu yrityksellenne. Ole yhteydessä meihin!

AJANKOHTAISTA

h1-bg-115x13px

Lue lisää mitä Sisualla, ohjelmistorobotiikan sekä tekoälyn saralla tapahtuu.

Ajankohtaista