Artikkeli | 9.6.2021 

Ohjelmistorobotiikka käytännössä: Näin RPA (Robotic Process Automation) automaatio toimii

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Miten ohjelmistorobotiikka toimii käytännössä? Millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikalla voidaan liiketoiminnassa saavuttaa?

Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida manuaalisia, rutiinipohjaisia työtehtäviä liiketoiminnan prosesseissa. Ohjelmistorobotiikalle sopivia käyttökohteita löytyy sekä yritysten ydin- että tukitoiminnoista.

 

Ohjelmistorobotteja voidaan opettaa tekemään yritysten eri toiminnoissa hyvin erilaisia työtehtäviä. Robotit voivat toimia taustalla tai auttaa ihmisiä tietyillä alueilla. Ne voivat myös hallita yhtä tai useampaa prosessia tai tehtävää ja niitä voidaan opettaa priorisoimaan tiettyjä tehtäviä. Ohjelmistorobotit voidaan kouluttaa jopa viikoissa tallentamalla ihmisen suorittamista. Robotiikka voidaan ottaa siis hyvin ketterästi käyttöön ja se maksaa itsensä yleensä takaisin vuoden sisällä.

 

Ohjelmistorobotit voivat toimia kerran viikossa, joka yö, jatkuvasti tai ihmisen pyynnöstä. Robottia voidaan hyödyntää esimerkiksi auttamaan toistuvan ja tylsänä pidetyn työn tekemisessä, tekemättä jääneen työn tekemiseen tai uusiin palveluihin ja mahdollisuuksiin.

Millaisissa liiketoimintaprosesseissa ohjelmistorobotiikka voi auttaa?

Ohjelmistorobotit opetetaan käyttämään organisaatiosi hyödyntämiä järjestelmiä. Robotit voidaan kouluttaa käyttämään useita järjestelmiä, kuten kirjanpitojärjestelmiä, ERP:iä, datavarastoja, Power BI: tä tai CRM: ää – ja ohjelmistorobotit voivat työskennellä useiden eri sovellusten välillä. Alla tyypillisiä esimerkkejä, millaisissa prosesseissa robotit voivat auttaa.

 

 1. RAPORTOINTI

 

Robotti tuottaa rutiiniraportin useasta tietolähteestä ja löytää virheet.

 

 1. TIEDOLLA JOHTAMINEN

 

Robotti tuottaa uudenlaista tietoa esimerkiksi läpimenoajoista ja virheiden määrästä.

 

 1. TIEDON ESIKÄSITTELY

 

Robotti yhdistelee ja rikastaa eri tietolähteiden tietoja.

 

 1. HAKEMUSTEN KÄSITTELY

 

Robotti tekee tarkistukset hakemuksen tiedoista ja palauttaa puutteelliset hakemukset.

 

 1. TIETOJEN SIIRTÄMINEN ERI JÄRJESTELMISSÄ

 

Robotti siirtää tietoja eri liiketoimintajärjestelmien välillä tai jakaa tiedot useaan järjestelmään.

 

 1. TIETOJEN TALLENTAMINEN

 

Robotti siirtää tietoja eri tallennuspaikkoihin.

Millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikalla voidaan saavuttaa?

Robotiikan avulla voidaan tehostaa toimintaa, vapauttaa työntekijöiden aikaa mielekkäämpiin tehtäviin sekä parantaa prosessien laatua. Robotit tiimien tukena parantavat henkilöstötyytyväisyyttä sekä asiakastyytyväisyyttä nopeutuneen ja virheettömän palvelun kautta. Rutiinityön automatisointi vaikuttaa siis myös riskien- ja virheenhallintaan.

 

Ohjelmistorobotiikan hyödyt näyttäytyvät usein suorissa asiakasvaikutuksissa. Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantaminen on tärkeä ohjelmistorobotiikasta saavutettava tulos. Robotiikka mahdollistaa nopeamman asiakaspalvelun, mikä osaltaan vähentää tarvetta ylimääräisille yhteydenotoille. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan kehittää tapoja palvella asiakkaita paremmin – sillä voidaan luoda ketterästi uusia palveluita tai viestintämuotoja asiakkaille, sekä viestiä heille säännöllisemmin ja kohdistetummin.

Ohjelmistorobotiikan hyödyt: 

 • Tuottavuus ja kustannussäästöt kasvavat
 • Parempi laatu ja minimoidut riskit
 • Työntekijät voivat keskittyä arvokkaampaan työhön
 • Parempi asiakaskokemus
 • Nopea toteuttaa ja helppo skaalata
 • Tietoturva ja jäljitettävyys

Kirjoittaja: Paiju Koivula

Haluatko oppia lisää ohjelmistorobotiikan ratkaisuista eri toimialoilla ja toiminnoissa?

Haluatko tietää millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi?