8.7.2020

Webinar - TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP THÔNG QUA TỰ ĐỘNG HÓA BẰNG ROBOT (RPA)

Nhằm đẩy mạnh tăng trưởng trong một kỉ nguyên ”bình thường mới”, chúng tôi muốn chia sẻ các ý tưởng và kinh nghiệm ”Làm thể nào để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Đâu là trọng tâm cho chiến lược tự động hóa?”

Tham gia buổi hội thảo online của chúng tôi để được trao đổi với các chuyên gia về cách tạo lập mục tiêu phát triển RPA và phương pháp đo lường tính hiệu quả.

 

Webinar được tổ chức bởi hai tập đoàn tiên phong và hàng đầu về RPA và IPA (Tự động hóa thông minh) là Sisua Digital và UiPath.

 

Nội dung Webinar trong 60 phút bao gồm:

  • Giới thiệu về giải pháp RPA
  • Những cập nhật mới nhất trong việc áp dụng RPA cho doanh nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn của Sisua
  • Cách xây dựng mục tiêu, thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả cho RPA
  • Trình bày những quy trình áp dụng thành công RPA được triển khai bởi Sisua tại Châu Âu Châu Mỹ Latinh và Việt Nam.
  • UIPath RPA, lộ trình phát triển và demo thực tế
  • Giới thiệu về Sisua Global và Sisua Việt Nam

Chia sẻ:

Điền vào biểu mẫu này để xem bản ghi hội thảo trên web