RPA trong quản trị tài chính

Quy trình trong bộ phận Quản trị Tài chính có tiềm năng tự động hóa rất cao

h1-bg

Các giải pháp RPA của chúng tôi đã thúc đẩy việc xử lý hóa đơn của khách hàng và giảm số lượng các khoản phải thu

Các nhiệm vụ trong quá trình quản lý tài chính đặc biệt tiềm năng cho RPA (Tự động hóa quy trình bằng robot) bởi bản chất của chúng là khối lượng giao dịch cao, phần lớn dựa trên quy tắc và lặp đi lặp lại.

 

Chúng tôi thực hiện các triển khai RPA khác nhau cho khách hàng vàđã tạo ra kết quả cho các quy trình trong tài chính và kế toán. Từ việc giảm số lượng các khoản phải thu hiện có đến thúc đẩy xử lý hóa đơn mua hàng – RPA và các giải pháp tự động hóa thông minh có thể tạo ra tác động đáng kể cho các quy trình trong Quản trị Tài chính.

Lợi ích của RPA trong quản trị tài chính

Quy trình minh bạch và tiêu chuẩn hóa

RPA tạo ra sự minh bạch trong kế toán, phát hiện các trường hợp ngoại lệ và hài hòa các thủ tục và thông tin.

Chất lượng tốt hơn

Số lượng lỗi thao tác của con người trong các quy trình và dữ liệu được giảm đi.

Tốc độ cao hơn

Chu kỳ hợp nhất trở nên nhanh hơn khi robot xử lý dữ liệu trong thời gian thực vàthông tin cập nhật liên tục.

Tiết kiệm chi phí cao hơn

Giờ làm việc dành cho báo cáo được giảm.

Ví dụ về trường hợp sử dụng RPA trong Quản trị Tài chính

CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

KẾ TOÁN

BÁO CÁO VÀ HOẠT ĐỘNG CẤP NHÓM

DỮ LIỆU CHỦ

Câu chuyện thành công của khách hàng trong tài chính và kế toán

Trường đại học về khoa học ứng dụng đã được hưởng lợi từ tự động hóa trong vài năm trở lại đây và họ đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng nó.

Posti đã nâng RPA của họ lên một tầm cao mới bằng cách thêm công nghệ máy học vào hộp công cụ của mình.

Để giảm khối lượng công việc thủ công, Kekäle đã chọn một giải pháp tự động hóa thông minh do Sisua Digital xây dựng.

Đặt lịch tư vấn miễn phí với chúng tôi

Bạn muốn biết RPA có thể mang lại lợi ích như thế nào cho công ty của bạn? Hãy cho chúng tôi biết về nhu cầu tự động hóa quy trình của bạn và cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp nhất.